Pleidooi kernenergie van SGP, met chocola als 'wapen'

Een delegatie van de SGP heeft vanmiddag symbolisch een nieuwe kerncentrale overhandigd aan de directie van EPZ in Borssele. De SGP wil dat er een proef wordt gedaan met een zogeheten thoriumcentrale.
SGP biedt directie kerncentrale een nieuwe centrale aan
SGP-Kamerlid Chris Stoffer overhandigde een kerncentrale van chocolade, in het bijzijn van twee Zeeuwse kandidaat-Kamerleden. De SGP wil van Zeeland een proeftuin maken voor innovatieve energiebronnen. In het verkiezingsprogramma staat de wens om een proefcentrale voor thorium te starten in Zeeland, omdat deze veiliger zou zijn en minder radioactief afval produceert.
"Wij zijn voor kernenergie en een thoriumcentrale zou hier prima passen als een mooie aanvulling", zegt Johnny Lukasse uit Goes, de nummer acht op de kandidatenlijst van de SGP voor de Tweede Kamer. "Naast de bestaande kerncentrale en de eventueel nieuw te bouwen conventionele reactoren. Zo kun je ook mooi de kennis in Zeeland houden."

Centrale van de toekomst

Directeur Carlo Wolters van EPZ denkt dat thorium de centrale van de toekomst wordt. "Maar er moet nog behoorlijk wat ontwikkeling plaatsvinden", zegt hij. "Dus kijkend naar de energievoorziening in Nederland zou ik eerst kiezen voor conventionele centrales, waar we nu al veel ervaring mee hebben."
SGP biedt EPZ 'kerncentrale' aan
SGP biedt EPZ 'kerncentrale' aan © Omroep Zeeland

Nieuwe kerncentrales

De eigenaar van de huidige huidige kerncentrale, EPZ, wil de centrale na 2033 nog tien tot twintig jaar open houden en twee nieuwe kerncentrales bouwen. Die nieuwe centrales zouden rond 2035 klaar kunnen zijn. Dat staat in de visie op kernenergie van EPZ, waarvoor eerder al een pleidooi in de Tweede Kamer is gehouden.
Over het langer open houden van de kerncentrale bij Borssele wordt al langer gesproken. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) laat onderzoek doen naar de mogelijkheden hiervoor. Wat EPZ betreft kan de centrale langer open blijven, maar ze stelt daarbij wel als voorwaarde dat de financiële risico's worden afgedekt.

Waarom een thoriumreactor?

Het hart van het ontwerp is een gesmolten-zoutreactor (Molten Salt Fast Reactor of MSFR) uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Inmiddels is er een gemoderniseerd Frans ontwerp. Met als kern van de reactor een twee meter hoge en brede stalen cilinder, gevuld met gesmolten zout en uranium (U-233) als splijtstof. De hitte van de reactor (ongeveer 750 graden Celsius) wordt met warmtewisselaars afgevoerd naar stoomturbines waarmee stroom wordt opgewekt.
In het ontwerp van het CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) functioneert de reactor op omgevingsdruk, waardoor er geen risico bestaat op explosies. Thorium is geen splijtstof, maar door het met neutronen te bestralen wordt thorium omgezet in U-233, wat wel een splijtstof is. Splijtingsproducten worden continu uit het gesmolten zout gezuiverd. Het grootste deel daarvan is na tien jaar nauwelijks radioactief meer, en een klein deel (ongeveer 20 procent) moet 300 jaar bewaard worden.
Bron: TU Delft
Kerncentrale in Borssele
Kerncentrale in Borssele © ANP

Provincie wil thorium-reactor

De provincie Zeeland maakte vandaag bekend dat er mogelijkheden zijn om in te zetten op de komst van een thorium-reactor naar Zeeland. Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is het voor Zeeland een enorm grote economische én kennisimpuls om een dergelijke centrale mee te ontwikkelen. "Zeker omdat thorium in tegenstelling tot kernenergie veel minder een afvalvraagstuk heeft. Ook kan het een goede bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot van de chemische industrie", aldus de gedeputeerde.
Nederlandse kennisinstellingen hebben inmiddels een consortium opgericht om de ontwikkeling van zo'n reactor te versnellen. Impuls Zeeland is al in gesprek met het consortium om in Zeeland (Borsele) een innovatieve reactor te bouwen.