Na corona zal het - gedeeltelijk - thuiswerken gewoon blijven. 'En dat is goed voor Zeeland.'

Het afgelopen jaar hadden we weinig keus: thuiswerken werd onderdeel van ons dagelijkse leven. Toch is de verwachting dat we het ook na de coronacrisis veelvuldig blijven doen. En dat zou voor Zeeland best eens goed uit kunnen pakken...
Morgen is het de Dag van de Thuiswerker; is thuiswerken een blijvertje?
Dat hoopt Erik van Oosten van ondernemersorganisatie VNO-NCW Zeeland in ieder geval. "Het kan leiden tot meer import van mensen die elders werken. Ze komen hier dan wonen en recreëren. De afstand die ze moeten afleggen is dan minder essentieel."
Van Oosten ziet dat als een versterking van de bevolking van Zeeland. "Goed voor de leefbaarheid. En misschien gaan ze uiteindelijk hier dan ook werk vinden, dat zou fijn zijn, want we hebben nog veel vacatures in te vullen."

Thuiswerken is de toekomst

Hij is ervan overtuigd dat we meer zullen blijven thuiswerken dan voorheen. "Ik merk dat bedrijven zich voorbereiden op de toekomst. 'Hoe richt ik mijn kantoor in, hoe zorg ik dat straks mensen aangesloten blijven bij collega's.' Ik merk het in alle geledingen, ook in de grootindustrie, waar veel mensen in kantoren werken."
Bij verpakkingsbedrijf Elopak in Terneuzen zullen de kantoorgangen in de toekomst in ieder geval stukken leger blijven dan voor de coronacrisis. Nu werken ongeveer honderd mensen verplicht vanuit huis en ruim de helft daarvan heeft aangegeven dat straks te willen blijven doen. Wel maximaal drie dagen per week want er moet voeling met het bedrijf blijven. Dat is en blijft een aandachtspunt.

Alleen naar kantoor als het noodzakelijk is

Noella de Cock uit Sint Jansteen is accountmanager bij Elopak. Ze werkt al zeventien jaar in het bedrijf. Vóór corona werkte ze incidenteel thuis, nu komt ze alleen als het noodzakelijk is naar het kantoor in Terneuzen. En al heeft ze haar draai thuis moeten vinden en mist ze het directe contact met collega's, toch kiest ze er voor om straks drie dagen thuis te blijven werken.
"Nadat ik mijn zoontje naar school heb gebracht kan ik sneller aan de slag en als ik voor mijn werk moet reizen is dat vanuit huis makkelijker. En soms is het gewoon fijn om even meters te maken, als iets af moet."
Blijven we straks thuiswerken?
Niet iedereen is er even goed in om gemotiveerd en zelfstandig thuis te werken. Personeelsmanager Robert Marcus van Elopak zegt dan ook verrast te zijn door het hoge percentage collega's dat het in de toekomst wil blijven doen.

Minder reistijd

"Wat zeker meespeelt is dat mensen die op afstand wonen minder reistijd hebben. Maar ook in het algemeen hebben we gezien dat thuiswerken goed kan uitpakken. En als de balans tussen privé en werk bij mensen goed is, als ze goed in hun vel zitten, dan heb je daar als werkgever ook voordeel van."
Voorheen kwamen we naar kantoor omdat dat de gewoonte was.
Robert Marcus, personeelsmanager Elopak Terneuzen
De coronacrisis heeft op dit onderwerp bij veel bedrijven voor een omslag in het denken gezorgd, ook bij Elopak. Marcus: "Jazeker, want voorheen kwamen we naar kantoor omdat dat een gewoonte was. De mensen die er straks voor kiezen om drie dagen thuis te werken doen dat op vrijwillige basis. Het gaat hier zeker niet om bezuinigingsmaatregelen."

Goede werkplek is een voorwaarde

Voor veel bedrijven wordt het nu wel zaak een goede thuiswerkregeling op te stellen. Marcus: "Welke functies komen wel en niet in aanmerking, wat zijn de voorwaarden, dus hoe dient de werkplek thuis ingericht te worden. Daar moet voldoende licht en rust zijn om te kunnen werken. En er moeten een bureau en bureaustoel in kunnen. Als dat niet mogelijk is zou dat reden kunnen zijn om thuiswerken niet toe te staan. Daarnaast wordt vastgelegd welke vergoeding je geeft aan je werknemer."
Thuiswerken de norm
Veel kantoren zijn nu nagenoeg leeg, ook dit van DOW waar 1100 mensen kunnen werken © Omroep Zeeland
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werkte in 2019 tien tot vijftien procent van de Nederlanders structureel thuis. In 2020 was dat toegenomen tot twintig procent. Het Centraal Planbureau verwacht dat er na de coronacrisis twee keer zoveel thuis zal worden gewerkt als ervoor. Het gaat dan met name om functies in ondersteunende diensten. In sectoren als de zorg en industrie is het minder makkelijk.