Partij voor Zeeland wil duidelijkheid over rapport Waterdunen

De Partij voor Zeeland wil duidelijkheid over een rapport over Waterdunen, dat in december is verschenen. Politieke partijen worden volgende week vrijdag, 12 maart, bijgepraat over dit rapport, dat zou gaan over problemen met de waterdoorlaat in de dijk bij Breskens.
Voortgang tests Waterdunen
Waterdoorlaat in de dijk bij project Waterdunen © Omroep Zeeland
Door deze waterdoorlaat stroomt zeewater vanaf de Westerschelde met eb en vloed het gebied in en uit. Dat moet zorgen voor unieke getijdennatuur, waardoor het grote gebied achter de dijken bij Breskens meetelt als natuurcompensatie voor de verdiepingen van de Westerschelde.

'Effect van een champagnekurk'

Er zijn al langer vragen over de veiligheid van de waterdoorlaat. De waterdoorlaat is niet met heipalen in de grond verankerd, omdat gekozen is voor een innovatief en goedkoper concept van de bouwer Ballast Nedam. "Daardoor kun je het effect krijgen van een een champagnekurk", vreest fractievoorzitter François Babijn van de Partij voor Zeeland (PvZ). "Als het springvloed is of zware storm en er komt druk te staan op de waterdoorlaat, kan het bouwwerk er als het ware uitgeduwd worden."
Voortgang tests Waterdunen
Waterdoorlaat Waterdunen © Omroep Zeeland
Het steekt de Partij voor Zeeland dat een rapport van Royal Haskoning over de veiligheid van de waterdoorlaat, dat in december is verschenen, niet eerder is gedeeld met Provinciale Staten. Het rapport werd in eerste instantie alleen naar Gedeputeerde Staten en het Waterschap Scheldestromen gestuurd. "Blijkbaar is er sprake van een ernstige situatie, want zelfs over de moeilijke sanering van Thermhos werden we bij iedere stap vertrouwelijk bijgepraat."

Debat aanvragen

Provinciale Staten worden vrijdag 12 maart alsnog vertrouwelijk bijgepraat over het rapport van Royal Haskoning. PvZ-fractievoorzitter Babijn zegt tijdens deze vertrouwelijke bijeenkomst duidelijke antwoorden te willen op zijn vragen over de veiligheid van de waterdoorlaat en de risico's. "Krijgen we die duidelijke antwoorden niet, zullen we een interpellatiedebat aanvragen met verantwoordelijk gedeputeerde Anita Pijpelijk. Dat is een zwaar middel."

Wat is Waterdunen?

Waterdunen ten oosten van Breskens wordt volgens de provincie "een groot natuur- en recreatiegebied voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. De verweving van kustversterking, natuur en recreatie maakt Waterdunen tot een bijzonder project", dat schrijft de Provincie Zeeland over het project op de eigen site.
Het gebied beslaat in totaal 250 hectare. Er komen maximaal 300 recreatieverblijven op 40 hectare. Verder is een duincamping met ongeveer 200 plaatsen op 14 hectare gepland. Eventueel komt er een hotel. Uniek is de inlaat van zout water uit de Westerschelde dat door gegraven kreken het gebied instroomt. Het unieke gebied moet 100.000 extra dagtoeristen
De versterkte zeewering met daarin de waterdoorlaat moest de veiligheid van het achterliggende gebied bij Breskens voor 200 jaar garanderen. Maar door de stijgende zeespiegel s die berekening inmiddels al bijgesteld, en voor de waterdoorlaat is de veiligheid volgens Royal Haskoning. maar gegarandeerd tot het jaar 2073., "En dan zou de waterdoorlaat volgens Haskoning ook nog aangepast moeten worden", hoorde Babijn. "Dan praat je misschien weer over miljoenen euro's."

Aanpassingen voor rekening van provincie en waterschap

De provincie Zeeland heeft al te kennen gegeven dat aanpassingen voor rekening komen van de provincie en waterschap Scheldestromen. "Ik vraag mij af hoe dit kan. Als iets niet goed wordt opgeleverd en niet aan de veiligheidseisen voldoen, komen aanpassingen volgens mij voor rekening van de bouwer. Dat wil ik wel eens uitgelegd krijgen", aldus Babijn.
Het project Waterdunen kende het afgelopen decennium vele vertragingen en tegenslagen. De vakantiewoningen van Molencaten hadden eigenlijk al in 2015 opgeleverd moeten worden. Maar volgens Babijn zal de camping pas volgend jaar open gaan en worden de vakantiewoningen op z'n vroegst pas in 2024 opgeleverd". "Dit loopt voor alle betrokkenen dus behoorlijk in de papieren, als je het hebt over gederfde inkomsten. Zelfs de paden, zodat toeristen dan toch tenminste alvast door het gebied kunnen wandelen en fietsen, zijn nog niet opgeleverd."