D66 wil strengere regels om megastallen bij het Veerse Meer tegen te houden

D66 in Zeeland wil dat er meer regels voor natuurbehoud komen bij het Veerse Meer. Nu gelden er alleen richtlijnen voor het beschermen van een aantal vogelsoorten. D66 wil ook de zilte graslanden en de begroeiing beschermen. Om zo nieuwe megastallen in de omgeving tegen te kunnen houden.
D66 wil aanscherpen regels om megastallen in de buurt van het Veerse Meer tegen te houden
Aanleiding voor het voorstel is de komst van een megastal met zo'n zesduizend varkens in Geersdijk. Een varkenshouderij aan de Stekeldijk is verkocht aan een Brabantse ondernemer, met de bijbehorende vergunningen. Omdat er maatregelen worden genomen door het bedrijf om minder stikstof uit te stoten, kunnen er meer varkens gehouden worden dan voorheen.
"De vergunning dateert van voor de stikstofdiscussie", zegt Wouter Versluijs van D66 Zeeland. "Daar is niet veel meer tegen te doen. Maar om de komst van megastallen in de toekomst tegen te gaan willen we dat er niet alleen een Vogelhabitatrichtlijn geldt voor het Veerse Meer. We willen ook een Habitatrichtlijn voor het gebied."

Volksgezondheid in gevaar

Charles Lelkens, voormalig legerarts en lid van D66 op Noord-Beveland, is fel tegen de komst van de megastal aan de Stekeldijk. "Dit moet je dit niet willen", zegt hij. "Er bestaat het gevaar voor dierziektes die overslaan op mensen, zoals MRSA. En de Q-koorts, twintig jaar geleden, zorgde voor honderd doden en 45.000 besmettingen. Waarvoor de overheid jarenlang geen verantwoordelijkheid wilde nemen."
D66 maakt bezwaar tegen megastal in Geersdijk
Omdat vogels geen last hebben van stikstof wordt de uitstoot in de omgeving nu niet meegerekend bij de aanvraag van een vergunning. "Maar wij willen dat er ook gekeken wordt naar de overige natuur. De zilte graslanden met hun begroeiing bijvoorbeeld", zegt Wouter Versluijs. "Want die hebben daar wel last van. En dan wordt de stikstofdepositie wel meegerekend."
"Als de stikstof wel mee gaat tellen, wordt het veel moeilijker om megastallen in de nabijheid van het Veerse Meer te beginnen", zegt Versluijs. "Het heeft ook gevolgen voor de bouw van vakantieparken bijvoorbeeld. Ook dat wordt moeilijker. Zo kunnen we de natuur, en de rust en de ruimte van het Veerse Meer, beter beschermen."

Tegen extra regels

Voorzitter Paul van der Zweep van de ZLTO afdeling Noord-Beveland, zit niet te wachten op nog meer regels. "Elke verzwaring van richtlijnen of extra beperkingen maken het voor de agrarische ondernemers moeilijker om hun bedrijf te runnen. We krijgen al zoveel regels opgelegd vanuit Brussel en Den Haag. Ons wordt verteld hoe we een bedrijf moeten runnen, maar dat weten we zelf het beste."
Van der Zweep vraagt zich ook af hoe dit past in het landbouwbeleid dat D66 voorstaat. "D66 is voor kringlooplandbouw. Daar is organische mest voor nodig. Waar halen we die vandaan als we geen vee meer mogen houden rond het Veerse Meer? Dat vind ik niet logisch."

Moet niet mogen

Dat de benodigde vergunningen aanwezig zijn en dat er geen wetten worden overtreden bij de komst van de megastal vindt Lelkens geen reden om de komst van het bedrijf toe te staan. "Binnen de wet betekent voor mij niet dat het allemaal maar moet mogen. De varkenshouders doen alles volgens de regels, maar er zijn geen garanties dat we niet opnieuw tegen zoiets als de Q-koorts aanlopen. Met alle gevolgen van dien."