GGD Zeeland neemt omgevingskwaliteit Kanaalzone onder de loep

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit in de Kanaalzone tussen Sluiskil en Terneuzen wordt het komende jaar uitgebreid met onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit. De GGD Zeeland gaat daarvoor in gesprek met inwoners. Ook wordt op wijkniveau gekeken naar de landelijke Gezondheidsmonitor van de GGD.
Sluiskil
Sluiskil © ANP
Al jaren is de geur- en stofhinder een pijnpunt van de bewoners van Sluiskil en de wijk Oude Vaart in Terneuzen. Omgevingsdiensten RUD Zeeland en DCMR ontvingen in 2019 meer dan driehonderd meldingen van inwoners van Sluiskil en uit de wijk Oude Vaart over de hinder van stof, geur en geluid. Dat zijn drie keer zoveel meldingen als de jaren daarvoor.
Een vijfjarig onderzoek op verschillende vlakken moet de oorzaak van de hinder uitwijzen en met mogelijke oplossingen komen. Afgelopen jaar startte het eerste deelonderzoek naar de emissies en luchtkwaliteit, waarvoor meetpunten werden ingericht.
Dit jaar sluit de GGD Zeeland zich aan bij het onderzoek om de beleving van de omgevingskwaliteit te peilen. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de landelijke Gezondheidsmonitor van de GGD. Daarnaast gaat de GGD Zeeland in gesprek met inwoners in het kader van de zogenoemde Leefplekmeter. Daarbij lopen medewerkers van de GGD samen met inwoners door de straten van Sluiskil en Oude Vaart om de problemen te bespreken.