Stil protest in Middelburg tegen Waterdunen

MIDDELBURG - Dat gebeurde in stilte omdat volgens de actiegroep alle bezwaren al bekend zijn. Voorman Guus Langeraert rolde twee pamfletten uit en overhandigde bijna vierduizend handtekeningen aan commissaris van de Koningin Karla Peijs.
Een verslag van Jan Parent: