Opstapje van tienduizend euro voor 'groene' recreatieondernemers

Kan ik verpakkingsmateriaal van de ijsjes die ik verkoop verminderen? Kan ik materialen hergebruiken voor het interieur van een nieuw huisje op mijn camping? En met welke partijen kan ik samenwerken als ik een activiteit milieuvriendelijker wil maken? Vragen waar Zeeuwse ondernemers in de toeristische sector steeds vaker tegenaan lopen wanneer ze willen verduurzamen. Impuls Zeeland stelt per bedrijf 10.000 euro beschikbaar om te onderzoeken waar er milieuwinst kan worden gehaald.
Opstapje van tienduizend euro voor 'groene' recreatieondernemers
Via het innovatieproject FACET is het geld beschikbaar voor het inhuren van deskundige begeleiding en advies op maat. Samen met partners uit Vlaanderen, Engeland en Frankrijk wordt er geëxperimenteerd met circulaire toepassingen op zes gebieden: water, energie, verpakkingen, afval, accommodaties en gezamenlijke inkoop. Ook wordt er samengewerkt met de HZ University of Applied Sciences. Het prject is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Interreg 2 Zeeën en de Provioncie Zeeland.

Toerisme zorgt voor massaconsumptie

Volgens Helen Roskam van Impuls Zeeland is hergebruik van producten en grondstoffen heel belangrijk voor de toeristische sector. "Toerisme brengt namelijk massaconsumptie van grondstoffen met zich mee." De verwachting is dat het toerisme de komende jaren toeneemt met vijf tot acht procent. "De beperkte grondstoffen in de regio komen hierdoor onder druk staan."

Materiaalkeuze

Bij circulair ondernemen in de toeristische sector kun je denken aan het ontwerp en materiaalkeuze van accommodaties of het analyseren van afval voor mogelijke hergebruik. Zo kunnen overgebleven mosselschelpen uit een restaurant worden gebruikt in kippenvoer of als afschrikmiddel voor slakken. Maar ook het verminderen van waterverbruik en het optimaliseren van energiegebruik horen bij circulair ondernemen.
Die 10.000 euro is een eerste aanzet
Helen Roskam - Impuls Zeeland
Roskam hoopt ook dat bedrijven en organisaties leren van elkaars bevindingen of verdienmodellen. "Daarom worden ervaringen zowel regionaal, nationaal als internationaal gedeeld met elkaar. Hiermee wordt kennis opgebouwd en krijgen de ondernemers steun bij het veranderen. En die 10.000 euro is een eerste aanzet om je bedrijf of organisatie te gaan verduurzamen."

Stichting Stoomtrein Goes-Borsele

Eén van de inmiddels twintig deelnemers die een voucher hebben aangevraagd en gekregen is de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele. Met het geld wordt gekeken of de oude tramremise en werkplaats van de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, die in 2017 is gekocht, milieuvriendelijk kan worden herbouwd, zodat het dienst kan gaan doen als museum. Daarnaast is er ook gekeken of de exploitatie van 'De Treinenfabriek' haalbaar is zonder allerlei externe subsidies. Het is de bedoeling dat 'De Treinenfabriek' in 2025 open gaat voor publiek.
Duurzaam door FACET
De historische hal van de oude RTM-remise aan de Kleiweg in Rotterdam © Van@men
Ook een aantal Zeeuwse strandpaviljoens doen mee aan het project. Zes strandpaviljoens in Schouwen-Duiveland hebben jaarlijks zo'n 75.000 kg aan afval. Daar willen ze wat aan doen en daarom zijn ze gestart met een pilot rond circulaire afvalverwerking. Zo kan koffiedrab gebruikt worden voor het kweken van oesterzwammen. Sinaasappelschillen zijn nuttig in de verwerking van cosmetica- en schoonmaakproducten.
The Green Leisure Group, specialisten rond duurzame vraagstukken, ondersteunen de strandpaviljoens in deze zoektocht naar circulaire oplossingen voor afvalverwerking.