Penning voor loslopende honden moet broedende vogels beschermen

Honden die rennen en vliegen over het strand: ravotten en pootje baden in het water. Het is voor het huisdier en de eigenaar natuurlijk een mooi uitje, maar voor broedende vogels is er een schaduwkant. Als zij schrikken is het klaar met broeden. Met een campagne moeten meer honden aangelijnd worden, zodat ze niet per ongeluk te dicht in de buurt van broedende vogels kunnen komen.
Hondje op het strand
Hondje op het strand © Ronny Baute, Terneuzen
"De meerderheid van de hondenbezitters weet niet dat er broedgebieden zijn." Aan het woord is Chiel Jacobusse, een van de drijvende krachten achter de campagne Vrienden van het Strand. Verschillende natuurorganisaties vragen extra aandacht voor bedreigde strandvogels die broeden op het strand langs de Nederlandse kust. Als mens en dier op afstand blijven, kunnen de vogels rustig broeden.

Een afspraak

Jacobusse: "Loslopende honden zijn een knelpunt. Wij vinden stranden geschikt, maar op stukjes waar gebroed wordt, kan een hond verstorend werken. Daar willen we iets aan doen." De oplossing is een afspraak die gemaakt wordt met hondeneigenaren.
Als zij toezeggen om hun huisdier aangelijnd te houden, krijgen ze een penning uitgereikt. De penning wordt op verzoek gepersonaliseerd door op de voorkant de naam van de hond en op de achterkant het telefoonnummer van het baasje te graveren. "De penning is de bezegeling van de afspraak."
Dit zijn de vier bedreigde broedvogels
Dit zijn de vier bedreigde broedvogels (bontbekplevier, dwergstern, scholekster en de strandplevier) © Rianne Geelhoed, ANP, Adrie den Hamer en Renata Elenbaas
Rustig broeden is essentieel want de schoolekster, de strandplevier, de bontbekplevier en de dwergstern zijn soorten die de afgelopen jaren in aantallen sterk achteruit zijn gegaan. Als ze op het strand gestoord worden tijdens het broeden keren ze vaak niet meer terug en worden de eitjes of jongeren alleen achtergelaten. Ook loslopende honden die goed luisteren, kunnen onbedoeld te dicht in de buurt van de nesten komen.
Broedplekken langs de Zeeuwse kust zijn te herkennen doordat ze zijn gemarkeerd met een touw of andere afrastering. Er staan borden bij die uitleggen wat er gebeurt.
Eerste hondenpenning loslopende is uitgereikt
De eerste hondenpenning is aan deze twee viervoeters uitgereikt © Chiel Jacobusse
In veel gevallen mogen honden in deze tijd van het jaar niet meer loslopen op het strand. De handhaving ervan heeft vaak weinig prioriteit. De campagne mikt niet op regels en verboden, maar wil met goede voorlichting mensen zo ver krijgen mee te werken aan de bescherming van de broedvogels. Vrijwilligers die de omgeving van de nesten bewaken, krijgen maar zelden te maken met onbegrip of tegenstand. Wel blijkt dat veel mensen vaak geen idee hebben van de aanwezigheid van bijzondere broedvogels op het strand.

Niet afsluiten

De natuurorganisaties hebben niet als doel om stukken strand langdurig af te sluiten voor loslopende honden. Ze begrijpen dat honden en hun baasjes ook plezier beleven aan het strand en hopen zo samen de natuur te beschermen.
Luister hier naar het gesprek met Chiel Jacobusse:
Chiel Jacobusse over de hondenpenning