Proef met wilgen als dijkversterking

DORDRECHT -
Het 50 meter diepe wilgenbos aan de rand van de Biesbosch aan de Nieuwe Merwede halveert volgens de onderzoekers de golfslag op de dijk erachter. Studenten van de HZ meten de bomen op zodat ze straks een verband kunnen leggen tussen de sterkte van de bomen en de afname van de golven.
Deze nieuwe manier van dijkversterking kan alleen gebruikt worden bij zoet water. Aan de westkant van Zeeland, zoals bij het Zoommeer, zou zo'n beschermend wilgenbos gebruikt kunnen worden. Voor bescherming tegen zout water bieden de schorren uitkomst.

Watersnoodramp

Na de watersnoodramp van 60 jaar geleden werd er met een nieuwe blik naar de verdediging tegen het water gekeken. Met de komst van de Deltawerken bleek dat niet alleen dijken en dammen die functie kunnen vervullen, maar ook andere vormen van verdediging zoals de stormvloedkering. De proef met de wilgen kan in dat rijtje worden bijgeschreven.