Bewoners tegen komst arbeidsmigranten 's-Heerenhoek 'Wij zijn met stomheid geslagen'

Omwonenden van het voormalige AMAC-terrein in 's-Heerenhoek zijn niet te spreken over de plannen om 48 arbeidsmigranten te huisvesten op het terrein van de voormalige machinefabriek voor landbouwvoertuigen.
Het oude Amac-terrein bij 's-Heerenhoek
Het oude Amac-terrein bij 's-Heerenhoek © Astrid Wiessner Hoog
Dit weekend viel er bij omwonenden een brochure en brief op de mat van Prior Housing en Transport. Het Zeeuwse uitzendbureau voor technisch en logistiek personeel wil op een deel van het terrein de komende vijftien jaar 48 arbeidsmigranten huisvesten. Dat is tegen het zere been van omwonenden. Uit een rondgang onder buurtbewoners zou blijken dat iedereen tegen de komst van de tijdelijke buren is.

Eerdere plannen gesneuveld

"Wij zijn met stomheid geslagen, omdat een aantal jaren geleden al overduidelijk was dat draagvlak voor dergelijke plannen volledig ontbrak", schrijft Wilfried Peeters namens de omwonenden aan de gemeente Borsele. Hij doelt hiermee op het plan van de gemeente uit 2016. Toen wilde Borsele 150 tot 300 arbeidsmigranten huisvesten op het terrein.
Door de weerstand die hierop ontstond, liet de gemeente het plan varen. Maar toenmalig wethouder Kees Weststrate zei toen ook: "Maar mocht er behoefte aan zijn, kunnen er maximaal 48 arbeidsmigranten komen wonen. Maar daar zijn nog geen concrete plannen voor."
Die plannen zijn er nu wel. Het uitzendbureau schrijft in de brief aan omwonenden dat er een grote vraag naar geschikte woningen voor arbeidsmigranten is. "Op de Bevelanden alleen al zijn er 2.350 arbeidsmigranten", schrijft het bedrijf. "Dit aantal groeit naar verwachting met duizend de komende tien jaar." Door het tekort aan woningen zouden bedrijven in het Sloegebied kampen met personeelstekorten, claimt het uitzendbureau.

Woningen waren al gepland

Het terrein is eind 2016 door de gemeente Borsele gekocht voor anderhalf miljoen euro, waarvan de helft door de provincie is betaald. Sindsdien is het gebied deels omgevormd tot een park met groen, zitjes en speeltoestellen. Dit tot grote tevredenheid van inwoners van 's-Heerenhoek.
De woningen voor arbeidsmigranten zijn gepland op een deel van het terrein dat in bezit is van het bedrijf Cingelveste. Die wil op dit deel in de toekomst woningen bouwen. Maar omdat er elders in 's-Heerenhoek nog voldoende ruimte is voor woningbouw, staan de bouwplannen op het AMAC-terrein in de ijskast.

Gebrek aan draagvlak

Het is de bedoeling dat de 48 arbeidsmigranten worden gehuisvest in twaalf nieuw te bouwen tijdelijke woningen. Om dit voor elkaar te krijgen is er een tijdelijke omgevingsvergunning nodig, omdat het gebied in het bestemmingsplan een bedrijfsbestemming heeft. Prior Housing verwacht voor juli een vergunningsaanvraag te doen.
De bewoners verwachten ondertussen dat de gemeente het gebrek aan draagvlak onder de omwonden zwaar meeweegt.