Wat te doen met berg vervuilde grond in Nieuwdorp? Dwangsom dreigt...

Op- en overslagbedrijf Ovet in Nieuwdorp dreigt in een lastig parket te komen wanneer het per 1 juli nog steeds 527.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG) op het terrein heeft liggen, waarvan 167.000 ton vrijwel onbruikbaar lijkt door de aanwezigheid van chemische stoffen. De vergunning voor opslag van die grond verloopt op 30 juni. Daarna dreigen boetes en/of dwangsommen.
Dwangsom dreigt voor Ovet door berg met vervuilde grond
De Provincie Zeeland heeft naar aanleiding van de (negatieve) publiciteit omtrent de TGG, in bijvoorbeeld de dijk bij Perkpolder, laten inventariseren waar in Zeeland TGG is toegepast en waar het wordt opgeslagen. "We willen zeker weten dat de toepassing van deze grond geen gevaar vormt voor de volksgezondheid", zegt gedeputeerde Dick van de Velde, "Daarom hebben we de regionale uitvoeringsdienst (RUD), op onderzoek uitgestuurd."

167.000 ton grond met giftige stoffen

In de Depots 1 en 2 van Ovet liggen volgens de inventarisatie sinds 1 juli 2018 twee voorraden TGG, afkomstig van grondreinigingsbedrijf ATM uit Moerdijk, dat ook grond voor de dijk bij Perkpolder leverde. Na inspectie bleek dat 360.000 ton van de grond bij Ovet voldoet aan de de norm om, onder bepaalde voorwaarden, toegepast te worden als industriegrond. Maar in 167.000 ton zitten hogere concentraties PFAS, chemische stoffen die niet thuishoren in grond.
Thermisch gereinigde grond (TGG) is grond die is schoongemaakt door het te verhitten. Bij de hoge temperatuur verbranden alle organische verontreinigingen zoals olieresten. Ook alle organische stof zoals de humus- en plantenresten verbranden. TGG wordt daarom vooral gebruikt als een alternatief voor bouwstoffen of vulstof, bijvoorbeeld in een dijk. Omdat er bij diverse projecten alsnog verontreiniging in de TGG blijkt te zitten, is de afzetmarkt enorm gekrompen en blijven de verwerkers met de grond zitten.
Al bijna drie jaar liggen de twee voorraden grond als zusterbergen naast elkaar. Volgens Van de Velde is er geen gevaar dat er giftige stoffen in het milieu komen: "De grond ligt op een watervaste vloer, de bovenkant is afgedekt met een witte substantie die de boel bij elkaar houdt, en afvoerwater wordt gecontroleerd."
TGG
527.000 ton thermisch gereinigde grond bij Ovet © Omroep Zeeland
"Ik verwacht dat er voor de 360.000 ton TGG die is 'goedgekeurd' wel binnenkort een bestemming gevonden wordt", zegt Van de Velde, "Maar de grond met die PFAS is bijna nergens toe te passen." ATM zelf omschrijft dat als 'minimale inzetbaarheid'. De provincie verwacht daarom dat de grond niet voor 1 juli is afgevoerd, zoals de vergunning voorschrijft. Verlenging van de vergunning is niet mogelijk.

Dwangsommen of niet?

Dat houdt in dat er na 1 juli zou moeten worden gehandhaafd. En hoewel de grond van ATM is, draait Ovet voor de eventuele dwangsommen op. ATM hoopt nog wel een regeling met de provincie te kunnen treffen als de grond niet op tijd weg is.
Gedeputeerde Van de Velde zegt niet te weten hoe hoog de eventuele dwangsommen zullen zijn, en wil zich daar nu ook niet mee bemoeien: "Hier ligt een taak van de RUD om er in samenwerking met Ovet uit te komen of tot handhaving over te gaan. De provincie moet daar afstand van houden, zolang de volksgezondheid niet in gevaar komt.
Dagblad Trouw brengt vandaag verhalen over de opslag van TGG in heel Nederland. Ook grondstoffenhandelaar Theo Pouw heeft het volgens de krant net als ATM lastig met het kwijtraken van de grond.