Eindexamens beginnen, kandidaten mogen examens spreiden

Voor duizenden Zeeuwse scholieren is het vandaag zover. De centrale examens staan vanaf vandaag op het programma. Vorig jaar gingen de eindexamens niet door vanwege de coronamaatregelen, dit jaar wel. Maar nog steeds niet op de manier zoals we het gewend zijn. Leerlingen hebben vanwege de beperkingen nu langer de tijd voor hun examens en er wordt soepeler omgegaan met de slagingseisen.
Eindexamens beginnen, kandidaten mogen examens spreiden
De examenperiode is dit jaar verlengd met zes dagen doordat niet alle leerlingen vanwege ruimtegebrek op hetzelfde moment examen kunnen doen. De examenkandidaten konden tot 23 april aangeven in welk tijdvak ze de examens wilden doen. Ook hebben ze de keuze gekregen om één vak niet mee te laten tellen voor de uitslag. Dit mag geen kernvak zijn zoals Engels, Nederlands of wiskunde. Daarnaast krijgen ze een extra herkansing voor het centraal examen.

Tijdvakken

De meesten kozen ervoor om in het eerste tijdvak alle vakken af te handelen: "We hebben maar tien leerlingen gehad die het in het tweede tijdvak wilden doen. Ik denk dat het grootste gedeelte er zo snel mogelijk van af wil zijn, en daarnaast zit de lesstof nu nog vers in het hoofd", vertelt Michelle Roose, teamleider havo en vwo van het Scheldemond college in Vlissingen.

Planning eindexamens 2021

Tijdvak periode bekendmaking uitslag
Tijdvak 1 17 mei tot en met 1 juni 10 juni
Tijdvak 2 14 tot en met 25 juni 2 juli
Tijdvak 3 6 tot en met 9 juli 15 juli
In totaal kunnen er met moeite vijftig scholieren in de gymzaal tegelijk terecht terwijl dat er voorheen tachtig waren. "Dat viel wel een beetje tegen", zegt Roose. "We moesten natuurlijk rekening houden met de anderhalve meter en op dagen dat we niet alle kandidaten kwijt kunnen, stellen we ook de aula beschikbaar. Daarnaast moeten we meer surveillanten inschakelen, maar het is allemaal gelukt."

Extra ondersteuning

De examenkandidaten konden de afgelopen tijd weliswaar mondjesmaat naar school, maar ze hebben alsnog een minimale voorbereiding gehad op de examens. Vandaar dat er vanuit de overheid geld is vrijgemaakt voor extra ondersteuning. Roose: "Daar hebben wij zeker gebruik van gemaakt. Leerlingen konden van oktober tot en met maart extra examentraining krijgen. Een derde van de examenleerlingen heeft dit gedaan. Daarnaast hadden we het geluk dat ze tot en met maart iedere dag op school aanwezig konden zijn."
Centrale examens 2021
Het Scheldemond College in Vlissingen is klaar voor de examens © Omroep Zeeland

Externe locaties

Terwijl de meeste scholen in Zeeland de eindexamens gewoon in de gymzaal afnemen, zijn er een paar uitzonderingen. Het Lodewijk college in Terneuzen wijkt uit naar het POV-gebouw van Dow Benelux en een kerkgebouw aan de Vlietstraat. Er is op die school besloten dat de examens voor Basis en Kader digitaal worden afgenomen. Het Isaac Beeckman in Kapelle gebruikt het dorpshuis als externe locatie en het Calvijn College in Goes gebruikt naast de gymzaal ook de aula.