Jeugdbescherming in Zeeland veiliggesteld: toestemming voor overname Intervence

JB west kan de Zeeuwse jeugdbeschermingsorganisatie Intervence overnemen. Alle dertien Zeeuwse gemeenten zijn, zij het met gemopper, akkoord gegaan met de miljoenen die de overname kost. Daarmee lijkt de voortgang van de jeugdbescherming in Zeeland veiliggesteld. Voor kinderen en gezinnen die nu jeugdzorg krijgen, betekent de overname dat ze hun eigen gezinsmanager houden. Ook voor personeel van Intervence schept de overname duidelijkheid.
Intervence met knuffelbeer.
Intervence met knuffelbeer. © Omroep Zeeland
De kosten van de overname door JB west zijn hoger dan gepland door de Zeeuwse gemeenten. De kosten zijn nu geraamd op 3,8 miljoen euro. Met dat geld betaalt de organisatie de transitiekosten, wordt het verlies over 2021 van Intervence opgevangen en legt JB West een risicobuffer aan. Maximaal kunnen de kosten nog oplopen tot 5 miljoen euro.

Laatste vergaderingen

De overname stond gisterenavond op de agenda van de laatste Zeeuwse gemeentes die er nog niet over besloten hadden; Tholen, Terneuzen, Borsele, Middelburg en Veere.
In Tholen werd een motie aangenomen waarin het Rijk een veeg uit de pan kreeg: Bij het proces wat (sic) nu doorlopen is en waarbij het Rijk een zeer sturende rol had, het Rijk ook financieel haar verantwoordelijkheid moet nemen. Deze frustratie wordt in meer Zeeuwse gemeenten gevoeld.
deskundige blik Intervence
Alle dertien Zeeuwse gemeentes zijn akkoord, met gemopper en gemor. © Omroep Zeeland
In 2015 hevelde het Rijk de jeugdzorg over naar de Nederlandse gemeenten zonder bijbehorende financiering. Idee was dat gemeentes dichterbij de inwoners staan en daardoor ook sneller ingrijpen als het fout dreigt te gaan. Daardoor is uiteindelijk zwaardere, duurdere jeugdhulp niet meer nodig. Van dat idee is in de praktijk weinig terecht gekomen.
Gemeentes moeten al jaren miljoen extra bijleggen om de rekeningen van jeugdhulp te kunnen betalen.
deskundige blik Intervence
JB west vraagt miljoenen van de gemeentes © Omroep Zeeland
In Terneuzen werd unaniem een soortgelijke motie aangenomen. De gemeenteraad en het college riepen de Tweede Kamer op om in de kabinetsformatie structureel voldoende geld beschikbaar te stellen voor adequate Jeugdzorg. Ook in Borsele werd het voorstel voor de fusie aangenomen. Opvallend was dat de VVD tegen stemde.

Onderzoek door Rekenkamer

In Veere werden twee moties aangenomen. Een motie stelde voor om door de eigen Rekenkamer te laten onderzoeken hoe de financiering van en de besluitvorming over Intervence in het verleden is verlopen. De raad wil weten hoe het hele voortraject in de bestuurscommissie is verlopen. Ook wordt het Rijk in een andere motie opgeroepen structureel bij te dragen aan de jeugdzorg in de gemeenten.
In Middelburg werd het raadsvoorstel na twee amendementen unaniem aangenomen. Ook werd eenzelfde motie aangenomen als in Veere. Ook Middelburg wil dus een onderzoek naar Intervence gedaan door de eigen Rekenkamer.
Jeugdbeschermingsorganisaties beschermen kinderen die dat het hardst nodig hebben. Als er bijvoorbeeld sprake is van mishandeling of verwaarlozing thuis. Vaak gebeurt dat ingrijpen op verzoek van de kinderrechter.
In 2019 kregen bijna 900 kinderen met Intervence te maken. Eind vorig jaar vonden de Zeeuwse gemeenten dat Intervence te duur was en inefficiënt werkte. Intervence moest worden opgeheven en de kinderen en werknemers zouden worden verdeeld over drie organisaties. Voor dit plan was 3 miljoen euro gereserveerd. Een van die drie organisaties, Briedis, is inmiddels failliet verklaard.
Verschillende inspecties en minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming keurden het plan af, omdat de continuïteit van de zorg voor deze kwetsbare groep kinderen gevaar liep. Ze tikten de Zeeuwse gemeenten hard op de vingers. De laatste maanden is nu goed gekeken naar een overname door JB west, een grote jeugdhulpinstelling uit Den Haag en omstreken.