Oostburg wordt gezondheidsdorp en daar horen een nieuw gemeentehuis, verpleeghuis én middelbare school bij

Oostburg staat aan de vooravond van een ingrijpende reconstructie van het centrum. Belangrijke voorzieningen voor zorg en onderwijs worden geconcentreerd op en rond het stadskantoor van de gemeente Sluis. Verpleeghuis De Stelle krijgt mogelijk een prominente plaats op de plek van het huidige gemeentehuis. Alleen het monumentale deel van het gebouw uit de wederopbouwperiode blijft staan.
Oostburg als gezondheidsdorp
Een ambitieus plan is in de maak om West-Zeeuws-Vlaanderen vitaal, leefbaar, duurzaam en vooral aantrekkelijk te houden voor jong en oud. Onderdeel van dit plan is dat Oostburg een gezondheidsdorp moet worden, waar ouderen de zorg en huisvesting kunnen krijgen die ze nodig hebben en jongeren goed onderwijs, voldoende opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid krijgen.

'Er moet iets gebeuren'

Want dat er, gelet op de krimp van de bevolking door vergrijzing en ontgroening, wat moet gebeuren is voor wethouder Peter Ploegaert wel duidelijk. "Er zijn steeds minder jongeren om voor de ouderen te zorgen." Samen met andere organisaties, zoals ZorgSaam, het Zwin College en zorgaanbieders zoals huisartsen, Zeeuwse Gronden, Emergis en Tragel verkent de gemeente Sluis nu de mogelijkheden om de voorzieningen samen te brengen.
Peter Ploegaert
Wethouder Peter Ploegaert bij verpleeghuis De Stelle, waar het nieuwe gmeentehuis kan komen. © Omroep Zeeland
De gemeente Sluis kreeg onlangs vijf ton van het Rijk uit de Regio Deal-gelden. Zelf lapte zij ook vijf ton bij, als cofinanciering. Het geld is bedoeld om de eerste verkennende stappen te zetten om te komen tot dat gezondheidsdorp. Nu zit het gemeentehuis op een centrale locatie aan het Raadhuisplein, terwijl het verpleeghuis min of meer is weggestopt aan de Veerhoeklaan. Straks wisselen de twee mogelijk van plek. Beiden met nieuwbouw.
Bij verpleeghuis De Stelle
Opa en oma genieten met hun kleindochter van het mooie weer op de stoep van verpleeghuis De Stelle © Omroep Zeeland
Zorgaanbieders als huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten en de HAP - nu in het Antonius - komen dan in een nieuw gezondheidscentrum bij de nieuwe Stelle. Op het braakliggende terrein achter het huidige zorgcentrum De Burght, waar eerder verouderde woningen zijn afgebroken, wil Tragel 27 'intramurale zorgunits' voor haar cliënten bouwen. De gemeenteraad besluit hier later deze maand over.

ZorgSaam heeft haast

Wethouder Ploegaert beseft dat de hele volksverhuizing een meerjarenplan is, waarvoor nog veel geld nodig is. Geld dat niet uit de Regio Deal komt. Toch hoopt hij dat nog vóór het einde van zijn wethouderschap, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart, de eerste hobbel is genomen. ZorgSaam wil namelijk voor het eind van het jaar al weten of een verhuizing van De Stelle haalbaar kan zijn. Het gebouw van De Stelle is sterk verouderd en nieuwbouw zit in de pen. "Voordeel is dat we de grondposities niet meer hoeven te verwerven. We kunnen gelijk oversteken."
De Burght
Bewoners van De Burght vinden het geweldig als het verpleeghuis naar het centrum verhuist © Omroep Zeeland
Voor het gemeentehuis maakt een plekje een beetje achteraf, niet zoveel uit, denkt Ploegaert. "Hoe vaak moeten mensen tegenwoordig nog in het gemeentehuis zijn?" Bovendien blijft een deel van het ambtenarenkorps vermoedelijk na corona nog (deels) thuiswerken, waardoor in het nieuwe gebouw minder werkplekken hoeven te komen.
Voor Sluis komt nieuwbouw ook wel goed uit, want het huidige gemeentehuis is lastig energiezuinig te maken. En verduurzaming van alle gemeentelijke gebouwen is een grote wens van de raad. "Nieuwbouw is dan goedkoper."

Campus

In de eerste opzet voor het gezondheidsdorp was het nieuwe Zwin College gepland op de locatie van De Stelle. Op de locatie van de school kon dan een gezondheidscentrum met klantcontactcentrum van het gemeentehuis, woningbouwvereniging en bibliotheek komen. Van dat idee is inmiddels afgestapt.
De sporthal en het zwembad De Eenhoorn worden vooralsnog ook buiten de plannen gehouden. Zoals het er nu naar uitziet, schuift het nieuwe Zwin College met jongerencentrum Time Out op richting het toekomstige gezondheidscentrum en krijgt de lege plek een 'parkachtige invulling'. Ploegaert noemt deze optie realistischer. "Je hebt met minder partijen te maken en kunt alvast starten."