'Al loop ik straks achter een rollator, ik blijf in bomen klimmen om steenuilen te ringen'

Het gaat ontzettend goed met de steenuilen op Zuid-Beveland. En dat is vooral te danken aan Peter Boelee, die zich al ruim veertien jaar met hart en ziel inzet voor het behoud en het vergroten van het aantal steenuilen in deze regio. Inmiddels leven er zo'n tachtig paar steenuilen, terwijl dat er in de jaren negentig maar zo'n 25 paar waren.
Peter Boelee ringt steenuilen
Nadat Boelee naar Zeeland verhuisde vanuit de Randstad werkte hij zo'n vijftien jaar als beheerder in het dierenasiel in Goes. Maar door een burn-out kwam hij thuis te zitten. Tijdens zijn herstel werd hij vrijwilliger bij Landschapsbeheer Zeeland en controleerde hij ieder jaar zo'n honderd nestkasten.
Boelee: "Maar omdat er geen administratie van werd bijgehouden was het onduidelijk waar ze hingen en hoeveel steenuilen er nou eigenlijk waren in Zuid-Beveland. Ik heb toen een plan ingediend om alles netjes in kaart te gaan brengen en om alle steenuilen te gaan ringen. Landschapsbeheer Zeeland en de provincie vonden dit een goed idee en ik werd aangenomen."

De steenuil jaagt op knaagdieren

Inmiddels hangen er in Zuid-Beveland meer dan driehonderd nestkasten die allemaal door Boelee zijn opgehangen op plekken waarvan hij denkt dat het een geschikte locatie is voor steenuilen. "Veel nestkasten hangen op percelen van boeren. De meesten waren in het begin wat huiverig om de kasten op te hangen, maar inmiddels zijn ze er erg blij mee, omdat de steenuil op knaagdieren jaagt."
Aan het eind van het voorjaar kan ik geen ringen meer zien.
Peter Boelee - steenuildeskundige
Het ringen van alle jonge steenuilen is erg arbeidsintensief. "Het moet allemaal in drie weken tijd gebeuren, anders zitten de jonge uilen niet meer in de nestkast. Dan kunnen we ze niet tellen en niet ringen. Gelukkig heb ik iemand die altijd met me meegaat en assisteert bij het ringen en archiveren, maar aan het einde van zo'n periode slaap ik minder goed, raak ik wel een beetje verstrooid en kan ik geen ring meer zien", zegt Boelee lachend.

Steenuilen onder druk

Dat het zo goed gaat met de populatie steenuilen in Zuid-Beveland terwijl de dieren het in Zeeuws-Vlaanderen juist erg moeilijk hebben, heeft volgens Boelee te maken met de inrichting van het landschap. "Zuid-Beveland heeft oud natuurlandschap, het is goed bewaard gebleven. Hier staan de uilen nog niet zo onder druk."
"In Zeeuws-Vlaanderen is het landschap veranderd. Er is meer woningbouw, industrie en boeren verkopen hun boerderij." Boelee weet niet of de afname van steenuilen in Zeeuws-Vlaanderen voorkomen had kunnen worden. "Wat in de vorige eeuw op Zuid-Beveland gebeurde, gebeurt nu pas in Zeeuws-Vlaanderen. Alleen nestkasten plaatsen is namelijk niet genoeg."
Steenuilen ringen
Een jong wordt geringd © Omroep Zeeland
Sinds een aantal jaren krijgt Boelee geen subsidie meer van de provincie. Dat betekent dat hij alles zelf moet betalen. "Gelukkig worden we gesponsord en hebben we een aantal donateurs. Ook de meeste eigenaren van de percelen waar de nestkasten hangen dragen een steentje bij. Maar we hebben eigenlijk meer geld nodig om ons werk goed te kunnen blijven doen in de toekomst. Want het zou natuurlijk eeuwig zonde zijn wanneer al dat werk voor niets zou zijn geweest en de steenuil verdwijnt op Zuid-Beveland."

Slechtvalken op de televisietoren

Naast het ringen van steenuilen, bekommert Boelee zich ook over torenvalken, kerkuilen en buizerds. Ook ringt hij de slechtvalken die op de televisietoren in Goes hun nest hebben. "Het is seizoensgebonden werk, want dat ringen gebeurt hoofdzakelijk in het voorjaar. Daarom werk ik ook nog voor een aantal vogelasiels om daar dieren te ringen die na een verblijf weer de natuur in kunnen."

Met een rollator kun je ook klimmen

Ondanks dat Boelee inmiddels gepensioneerd is, blijft hij zijn steenuilen ieder jaar ringen. Dat heeft mede te maken met het feit dat het project zo'n groot succes is. "Iedereen kijkt naar hoe wij het hier doen. Het is echt een succesverhaal en daar ben ik best trots op. Dus al loop ik straks achter een rollator. Ik blijf in die boom klimmen om ze te tellen en te ringen."
Steenuilen ringen
Een steenuil met een prooi © Chris van Rijswijk