Het Zwarte Verleden: aankomst in Zuid-Amerika

In samenwerking met het Zeeuws Archief maakte Omroep Zeeland een 6-delige televisieserie: Het Zwarte Verleden van Zeeland. In aflevering vier vertelt Roosanne Goudbeek, medewerker van het Zeeuws Archief, wat er gebeurde nadat het schip de Eenigheid in 1762 de zeilen streek in de koloniën.
Zeeuws Archief
Roosanne Goudbeek, medewerker van het Zeeuws Archief. © Omroep Zeeland
Het gevaarlijkste traject van een trans-Atlantische slavenreis was de oversteek van de Atlantische Oceaan. Veel tot slaaf gemaakten overleden tijdens de reis. De overlevenden wachtten bij aankomst aan de kust in Amerika opnieuw ontberingen en vernederingen. De kapitein trof voorbereidingen voor hun verkoop.
De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) legde zich in de 18e eeuw toe op de trans-Atlantische handel in tot slaaf gemaakte Afrikanen. Het schip de Eenigheid was een van de schepen van de MCC. De kapitein van de Eenigheid zeilde in 1762 naar de koloniën Berbice, Essequebo en Demerary. Deze maken tegenwoordig deel uit van Guyana, ten westen van Suriname.
Dwarsdoorsnede van het schip de Eenigheid. Op het tussendek zijn de beddingen voor extra ligplaatsen te zien.
Dwarsdoorsnede van het schip de Eenigheid. Op het tussendek zijn de beddingen voor extra ligplaatsen te zien. © Zeeuws Archief
Bij aankomst in Berbice ging een chirurgijn van de wal aan boord. Hij controleerde of er geen besmettelijke ziekten als de pokken heersten. Daarna werden er verse groenten, vlees en fruit gebracht. Het was voor de directeuren van de MCC belangrijk dat de conditie van de tot slaaf gemaakten snel verbeterde, want dan zouden zij meer opbrengen bij hun verkoop.
Verkoop als vermaak
De kapitein organiseerde de verkoop. Een paar mensen verkocht hij direct aan eigenaren van plantages. Het merendeel van de tot slaaf gemaakten verkocht hij via een veiling. Eén voor één werden de ze ter verkoop aangeboden. De veiling werd bijgewoond door de Europese inwoners van de kolonie. Voor hen was het waarschijnlijk ook een vorm van vermaak, een evenement waarbij zij genoten van gratis bier en wijn, pijproken en tabak.
Administratie van de verkoop van slaafgemaakten in Guyana.
Administratie van de verkoop van slaafgemaakten in Guyana. © Zeeuws Archief
Na de veiling waren de tot slaaf gemaakten eigendom geworden van de hoogstbiedenden, meestal eigenaren van suiker-, koffie- en tabaksplantages. Daar gingen de tot slaaf gemaakte Afrikanen een toekomst tegemoet als dwangarbeider. Dat zij het bezit waren van een ander blijkt ook uit de inboedelinventarissen van plantages; onder de roerende goederen werden dieren en tot slaaf gemaakten na elkaar vermeld.
Meer weten over de MCC? Kijk vanavond naar aflevering drie van Het Zwarte Verleden van Zeeland, vanaf 17.13 uur elk uur op tv bij Omroep Zeeland. Of bezoek het onderzoeksdossier over slavenhandel op de website van het Zeeuws Archief: Trans-Atlantische slavenhandel Zeeuws Archief.