Golfbaan in plan Perkpolder van de baan, projectontwikkelaar houdt vast aan 450 woningen

De golfbaan in de westelijke Perkpolder is van de baan. Waterzande BV presenteerde de afgeslankte plannen deze week in beslotenheid aan de Hulster gemeenteraad. De ontwikkelaar schrapt de golfbaan nadat deze de afgelopen tijd 'druk heeft getekend en gerekend naar de mogelijkheden'. Hieruit is de conclusie getrokken dat een golfbaan niet meer past.
Waterzande
Het vernieuwde plan voor de westelijke Perkpolder © Gebiedsontwikkeling Perkpolder
Twee jaar geleden was in het masterplan voor Perkpolder nog sprake van de aanleg van een jachthaven met 350 ligplaatsen en de bouw van een hotel, golfbaan en 450 woningen in de vorm van rijtjeshuizen, villa's en flats. De verhoging van het gebied met miljoenen kubieke meters industriegrond ketste al eerder af. De gemeente Hulst stak hier een stokje voor.
In de raadsvergadering werd ook gezegd dat het aantal woningen teruggebracht zou worden tot tweehonderd, maar projectontwikkelaar Wim Van Den Abbeele zegt dat het nog altijd de bedoeling is dat er 450 woningen worden gebouwd. "Het aantal units is ongewijzigd."
Projectontwikkelaar: geen golfbaan, maar wél 450 woningen
Van Den Abbeele zegt de golfbaan wordt geschrapt, omdat het niet mogelijk was omdat er vier miljoen kub schone grond nodig was. "Schone grond vinden is quasi onmogelijk op een relatief korte termijn." Niet iedereen was blij met de komst van een golfbaan. De projectontwikkelaar zegt ook naar de meningen van anderen te hebben geluisterd. Van Den Abbeele zegt dat dat ook een rol heeft gespeeld om de plannen voor de golfbaan van tafel te vegen. "Het moet een maatschappelijk haalbaar én een financieel haalbaar project zijn."
In het nieuwe plan komen de woningen niet in het midden van het perceel van de westelijke Perkpolder te staan, maar enkel in de noordoostelijke hoek van de polder, in de hoek onder de zeedijk. Volgens Waterzande sluiten ze dan beter aan op de 85 woningen die op het veerplein moeten komen.
"Zo ontstaat een compact dorp langs de zeedijk. De rest van de polder blijft agrarisch cultuurlandschap. Het wordt ingericht voor agrarische en recreatieve functies en natuur", motiveert de ontwikkelaar de keuze.
Waterzande plattegrond
Op de plattegrond is de nieuwe locatie van de woningen ingetekend. © Gebiedsontwikkeling Perkpolder
Door het gebied helemaal op te hogen, zouden de huizenbezitters van alle kanten zicht hebben op de Westerschelde wat een unique selling point zou zijn van deze locatie. Nu de golfbaan uit het plan is gehaald is dat niet meer nodig. Enkel nog een 'kleinschalige ophoging', op de plek van de woningen. Dat betekent vermoedelijk een fikse kostenbesparing voor de ontwikkelaar: ophooggrond is gigantisch duur en de aanleg van een exclusieve golfbaan die internationale spelers moet trekken, óók.
Voor de bereikbaarheid van het gebied wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige wegen, schrijft de gebiedsontwikkelaar. Op vragen van inwoners of er wel parkeergelegenheid is voor strandbezoekers, antwoordt deze dat aan het einde van de Perkstraat een nieuw parkeerterrein is gepland.

Gemeenteraad mag het zeggen

De gemeente brengt de komende weken de gevolgen van het vernieuwde plan in beeld. Tijdens de raadsvergadering van 15 juli kunnen raadsleden reageren en eventueel hun bedenkingen kenbaar maken. Een aantal onderdelen van het gewijzigde plan past niet in het bestemmingsplan voor het gebied. Dat moet worden aangepast.
Waterzande vanuit lucht
Het plan Perkpolder vanuit de lucht © Gebiedsontwikkeling Perkpolder