'Die 1,3 miljard voor jeugdzorg is fijn, maar er is structureel veel meer nodig'

Natuurlijk is Jack Werkman, wethouder en voorzitter van de Jeugdregio Zeeland blij met het extra geld dat er volgend jaar bij komt. "De Zeeuwse gemeenten hebben een structureel tekort op jeugdzorg, dat was in 2019 zo'n 56 miljoen euro. Met het extra miljard kunnen tekorten worden weggepoetst, maar er moet verder worden gekeken."
jeugdzorg
1,3 miljard euro helpt om tekorten weg te werken. © Omroep Zeeland
Hoeveel geld daadwerkelijk in de Zeeuwse knip komt, is niet te zeggen. "Dat weet ik niet, die verdeelsleutel is nog niet bekend, maar de verdeling zal zeer binnenkort duidelijk worden", verwacht Werkman. Dat er iets aan gedaan moet worden is duidelijk. Met alle perikelen rond Intervence en het faillissement van Briedis is de Zeeuwse jeugdzorg zélf een probleemkind geworden. En volgens Werkman moet er structureel meer geld komen om deze en andere problemen in de jeugdzorg op te lossen.

Bordje

"Het is natuurlijk zo dat de Arbitrage Jeugdzorg een rapport heeft uitgebracht over tekorten in de jeugdzorg. Voor 2022 is het bedrag dat extra wordt uitgetrokken 1,3 miljard euro en de jaren erna, dat ligt dan op het bordje van het nieuwe kabinet", verduidelijkt Werkman.
jeugdzorg kind jongetje lego
Een kind speelt met lego © Omroep Zeeland
"Het zou dan ook fijn zijn dat het nieuwe kabinet kijkt naar het structureel maken van deze middelen." Daarnaast blijkt uit de reactie van demissionair Staatssecretaris Blokhuis dat er meer nodig is voor de langere termijn.

Lichtere vormen jeugdzorg

"We moeten op de langere termijn gaan kijken hoe we bepaalde zaken in de jeugdzorg anders gaan inrichten. Dan moet je denken aan preventieve middelen, zodat je kosten beheersbaar kan maken. En hoe ga je om met lichtere vormen van jeugdzorg?"