Veel partijen pleiten opnieuw voor afschaffing tol, maar VVD en D66 spreken zich wederom niet uit

Veel partijen hebben vanmiddag in de Tweede Kamer opnieuw gepleit voor afschaffing van de tol van de Westerscheldetunnel. Opvallend daarbij was dat de partijen VVD en D66 zich er niet over uitspraken. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen deed dat wel.
Kamercommissievergadering tolvrije Westerscheldetunnel
Chris Stoffer van de SGP wees de minister erop dat het Rijk al veel verdiend heeft aan de tunnel. "Ruim 500 miljoen euro winst is er gemaakt op de tunnel. De gebruikers hebben in 2019 de aanlegkosten al terugbetaald en zijn nu bezig die winst verder op te hoesten. Het wordt nog gekker als je bedenkt dat de door de Zeeuwen betaalde tunnelboor (na de bouw van de Westerscheldetunnel red.) in Den Haag is ingezet om goedkoop een nieuwe tunnel te boren."

Grootste twee zwegen

Kamerlid Mahir Alkaya van de SP was één van de Kamerleden die zich uitsprak. Hij vindt dat er voor de formatietafel iets moet gebeuren en vroeg of de minister bereid is om het te regelen voor de aankomende begroting. Datzelfde gold vanmiddag ook voor andere partijen. Opvallend daarbij was dat zowel de VVD als D66 zich wederom niet over het onderwerp uitlieten. Beide partijen zijn de hoofdrolspelers binnen het formatieproces en lieten eerder weten pas over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel te willen praten als ze aan de onderhandelingstafel zitten.
Kamercommissievergadering tolvrije Westerscheldetunnel
De Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat praat over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel © Omroep Zeeland
Verantwoordelijk en demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde na alle argumenten voor een tolvrije tunnel kort maar krachtig. "Ik heb geen mandaat om vooruitlopend op de formatie dekking te vinden (voor het afschaffen van de tol red.) en kan alleen maar zeggen dat het echt aan een volgend kabinet is, want er hangt een behoorlijk prijskaartje aan."
En daarmee komt er voorlopig een einde aan het dossier tolvrije Westerscheldetunnel. Partijen die welwillend tegenover het idee staan zullen moeten wachten tot het formatieproces van start gaat en dan hangt het ervan af welke partijen uiteindelijk om die formatietafel gaan zitten.