Zeeuwse Ombudsman kreeg vorig jaar bijna de helft minder klachten over Sabewa

Het aantal klachten dat bij de Zeeuwse Ombudsman in 2020 binnenkwam over Sabewa was een halvering ten opzichte het aantal klachten een jaar eerder. Zo'n 25 in plaats van vijftig. "Dat is wat mij het meest is opgevallen", zegt Zeeuwse Ombudsman Gertjan van der Brugge. Vandaag was de presentatie van het Jaarverslag 2020.
Halvering van aantal klachten over Sabewa
Volgens Van der Brugge komt dat omdat er bij Sabewa - verantwoordelijk voor de inning van de waterschapsbelastingen in de hele provincie en de gemeentelijke belastingen op de Bevelanden, Tholen en Zeeuws-Vlaanderen - een omslag in het denken heeft plaatsgevonden. "De vraag bij Sabewa is nu veel meer: hoe kunnen wij een burger helpen? in plaats van zo snel mogelijk te innen", zegt de ombudsman. Volgens Van der Brugge heeft het rapport over de toeslagenaffaire daar een beetje aan bijgedragen.

Minder klachten

In totaal ontving de Ombudsman vorig jaar 206 klachten, in 2019 waren dat er 252. De klachten worden inhoudelijk wel steeds complexer. "Dat komt omdat de samenleving steeds ingewikkelder wordt in combinatie met de veranderende, steeds kritischer houding van de burger ten opzichte van de overheden."

Pandemie

Het jaarverslag meldt verder dat de pandemie vorig jaar weinig impact heeft gehad, want de ombudsman ontving slechts een enkele corona-gerelateerde klacht, die verder werd afgehandeld door de politie.