Herstel haventje De Flaauwers klaar

Het herstel van haven de Flaauwers aan de Oosterschelde bij Kerkwerve zit erop. Het landbouwhaventje is afgelopen winter opgeknapt. Het herstel was nodig omdat de kademuur niet aan de strenge veiligheidseisen voldeed.

Tijdens de werkzaamheden is de oude kademuur vervangen door een nieuwe. Tegelijkertijd is het hele havenplateau opgehoogd en is de inrichting van het terrein veranderd.

Project Zeeweringen Het herstel van de haven is onderdeel van het grote herstelproject van de zeeweringen in Zeeland.