Ovet heeft meer tijd om thermisch gereinigde grond weg te halen

Op- en overslagbedrijf Ovet in Nieuwdorp heeft meer tijd gekregen om de 527.000 ton thermisch gereinigde grond (TGG) af te voeren. De vergunning voor de opslag is vandaag verlopen, maar toch hoeft het bedrijf geen boete te betalen. Het blijkt dat er over een langere periode grond is aangevoerd op het terrein van het bedrijf. Ovet heeft nu tot 1 maart 2022 de tijd om alles af te voeren.
TGG Ovet
De TGG wordt afgegraven en vervoerd © Omroep Zeeland
De grond kwam vorige maand in beeld toen de Provincie Zeeland een inventarisatie liet maken door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van de aanwezigheid van TGG in Zeeland. Er bleken bij Ovet sinds 1 juli 2018 twee bergen met thermisch gereinigde grond te liggen, waarvan er in één ook het veelbesproken PFAS werd aangetroffen. Die grond is afkomstig van recyclingbedrijf ATM in Moerdijk. Omdat de opslag van deze grond maximaal drie jaar mag duren, leek het onwaarschijnlijk dat de grond op 1 juli dit jaar weg zou zijn. Daardoor leken er boetes uitgedeeld te gaan worden.

Langere aanvoertijd, dus ook meer tijd om weg te halen

Maar zover komt het dus niet. Het blijkt dat TGG over een periode van negen maanden is aangevoerd bij Ovet, en er nu tot 1 maart 2022 de tijd is om alles af te voeren. Het bedrijf is daar inmiddels mee begonnen. De provincie zegt dat de grond naar Rijnmond, maar op 30 juni werd het schip de Ertepeller in Nieuwdorp met TGG, waar geen PFAS in is aangetroffen, geladen, om het vervolgens naar Antwerpen te brengen.
TGG Ovet
De TGG wordt afgevoerd per schip © Omroep Zeeland

Waar moet de PFAS-grond naartoe?

Er blijven nog wel wat vragen over de grond met PFAS er in. Die grond is nergens te gebruiken, in tegenstelling tot de andere TGG, die wel onder voorwaarden toegepast kan worden, bijvoorbeeld onder wegen. Provincie Zeeland en de RUD kunnen vooralsnog niet aangeven wanneer de TGG met PFAS is aangevoerd, en wanneer die dus officieel weg moet zijn. Ovet wil niet reageren op vragen, recyclingbedrijf ATM reageert al helemaal niet.
Thermisch gereinigde grond was ooit dé oplossing voor het hergebruik van vervuilde grond. Door verhitting werd de verontreiniging verwijderd en kon de grond weer gebruikt worden. Maar diverse partijen TGG bleken alsnog vervuild te zijn, en daardoor is het gebruik van TGG ingestort.
PFAS is een verzamelnaam voor meer dan 6.000 stoffen die van nature niet voorkomen in het milieu voorkomen, maar geproduceerd zijn door mensen. Denk aan blusschuim, anti-aanbaklagen van pannen, kleding, textiel en cosmetica. Sommige van die stoffen zijn bijna niet afbreekbaar en schadelijk voor mensen.
Gedeputeerde Harry van der Maas die toeziet op de handhaving verwacht dat Ovet zich aan de geldende afspraken houdt en op tijd de TGG heeft afgevoerd. Anders zal er na 22 maart 2022 alsnog handhavend opgetreden moeten worden. Dat kan een kostbare zaak worden. In de provincie Groningen kan bouwstoffenbedrijf Pouw zo'n anderhalf miljoen ton aan TGG niet kwijt. Volgens RTV Noord moet Pouw een miljoen euro betalen, als in oktober de eerste partij van 300.000 ton TGG niet verdwenen is.
TGG Ovet
Ruim 160.000 ton TGG met PFAS blijft voorlopig liggen © Omroep Zeeland