Komst windmolenpark bij Rilland loopt waarschijnlijk vertraging op

De plannen voor nieuwe windparken in Zeeland dreigen vertraging op te lopen door een uitspraak van de Raad van State (RvS). Het hoogste rechtsorgaan oordeelt dat er nieuwe, landelijke normen moeten komen voor geluidsoverlast en andere nadelige effecten voor de omgeving. In Reimerswaal heeft de uitspraak mogelijk gevolgen voor de bouw van het nieuwe Ze-Bra windpark op de grens met Noord-Brabant.
Windmolens op de grens van Zeeland en  Brabant
Komst meer windmolens Schelde-Rijnkanaal waarschijnlijk vertraagd. © Omroep Zeeland
In Reimerswaal staat het besluit voor de komst van zestien turbines van 200 meter hoog bij Rilland en Ossendrecht deze maand op de agenda van de gemeenteraad. Veertien turbines van het windmolenpark Ze-Bra komen bij Rilland te staan, twee daarvan bij Ossendrecht.

Een gedegen milieubeoordeling nodig

Het besluit van de RvS dat de bouw nu kan vertragen gaat over een windproject in het Groningse Delfzijl. De bouw van dat park mag alleen doorgaan als uit onderzoek duidelijk is wat de normen zijn voor het toelaten van bromtonen (laagfrequent geluid) maar ook slagschaduwen van de rotorbladen. Voor bestaande windparken of projecten in aanbouw heeft de uitspraak geen gevolgen, maar voor nieuwe plannen wel. Daar moet dan ook een gedegen milieubeoordeling worden gemaakt.
De inwoners worden dan onevenredig zwaar getroffen door de duurzame energieverplichtingen van Zeeland
Huib Bouwman, ChristenUnie Reimerswaal
Fractievoorzitter Huib Bouwman van de ChristenUnie in Reimerswaal heeft eerder deze week al aangegeven de komst van de windmolens overbodig te vinden. "De inwoners worden dan onevenredig zwaar getroffen door de duurzame energieverplichtingen van Zeeland." Hij wil dat de lasten evenredig verdeeld worden over de diverse gemeenten die meedoen aan de Regionale Energie Strategie (RES).
"Op dit moment voldoet Reimerswaal al volledig aan de eigen energiebehoefte". Nieuwe windparken en zonnevelden zijn niet nodig voor Reimerswaal, vindt hij.

Uitspraak nog onderzoeken

Wat precies de gevolgen zullen zijn van de uitspraak voor het Zeeuwse windmolenpark is nog niet helemaal duidelijk. Wethouder Maarten Both van Reimerswaal laat weten kennis te nemen van de RvS-uitspraak. "We onderzoeken nu, ook met de juristen, wat de gevolgen zijn", aldus Both. "Hier komen we op korte termijn op terug."

Het juiste moment

"De uitspraak komt precies op het juiste moment", stelt Just Jansz van actiegroep Ossendrecht Windstil. Volgens Jansz is uitstel van de plannen nu onvermijdelijk. Daar heeft de actiegroep onlangs nog voor gepleit tijdens een protestactie bij het gemeentehuis in Woensdrecht. Zij willen dat die gemeente druk zet op de gemeente Reimerswaal om de plannen voorlopig uit te stellen.