Kapelle krijgt regenboogambassadeurs, maar voor hun eigen veiligheid voorlopig wel anoniem

Het ligt om religieuze redenen nog steeds érg gevoelig in Kapelle. Een deel van de homo's, lesbiennes, bi's, transgenders en interseksuelen (LHBTI'ers) verkeert in een sociaal isolement. Daarom heeft de gemeente twee regenboogambassadeurs benoemd die, voorlopig anoniem, als bruggenbouwers aan de slag gaan om vooroordelen weg te nemen.
Geestelijke nood bij LHBTI'er
Regenboogambassadeurs moeten het leven van LHBTI'ers in geestelijke nood makkelijker maken © Pixabay
De gemeenteraad heeft vorig jaar de beleidsnota 'Iedereen telt, jezelf zijn in Kapelle' vastgesteld. Het is een plan om de acceptatie van LHBTI'ers te bevorderen en dat is nodig, beaamt ook wethouder Annebeth Evers in het voorwoord van de nota: "We willen met elkaar in gesprek gaan en laten zien dat de gemeente Kapelle er voor iedereen is."
De nota is niet door de hele raad aangenomen: onder meer de SGP stemde tegen. LHBTI'ers worden door de partij niet geaccepteerd.

Bruggenbouwers

Kapelle is vervolgens op zoek gegaan naar regenboogambassadeurs, twee 'bruggenbouwers' die onbegrip en vooral onbekendheid willen wegnemen. "De twee mensen die zijn aangenomen, hebben verschillende achtergronden en vullen elkaar goed aan", zegt Cindy de Jonge, beleidsmedewerker Sociaal Domein. De namen van de twee wil ze niet vrijgeven. "Dat is vooral om hun veiligheid te waarborgen", zegt ze. Want het publiekelijk naar buiten treden kan zomaar leiden tot negatieve reacties of zelfs pesterijen, zegt De Jonge.
Volgens De Jonge toont het aan hoe belangrijk deze vrijwillige functie is. Kapelle is een gemeente waar veel inwoners van streng christelijke huize zijn, voor wie homoseksualiteit onbespreekbaar is.

Heftige reacties

Eén van de ambassadeurs - beiden zijn jongeren - komt zelf uit een christelijk gezin. Zijn coming-out, het openlijk uitkomen voor zijn geaardheid, heeft tot heftige reacties in zijn directe omgeving geleid. "
Juist daarom zijn we blij dat iemand die de worstelingen over identiteit en seksualiteit zelf heeft ervaren, bereid is om regenboogambassadeur te worden", merkt De Jonge op. Zij hecht ook sterke waarde aan de gesprekken waarbij persoonlijke ervaringen worden gedeeld.
Regenboogvlag
Kapelle wilde meer dan de regenboogvlag hijsen © Benson Kua
Het isolement en de taboesfeer waar sommigen mee te maken hebben, kan leiden tot eenzaamheid, psychische nood en uiteindelijk ook zelfdoding. Mede om die reden is er komende maand een foto-expositie in de centrale hal van het gemeentehuis in Kapelle.
De expositie 'Queer' rekent af met vooroordelen over homoseksualiteit en gender. De benoeming van de twee regenambassadeurs staat overigens los van deze expo. "Het kwam toevallig zo uit", aldus De Jonge.