Veere blokkeert bouw grootste hotel van Zeeland bij Biggekerke

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere houdt de bouw van een hotel-resort bij Biggekerke door Dormio Leisure Development tegen.
Dormio Hotel Resort Zoutelande
Beeld van hoe Dormio Hotel Resort Zoutelande er uit zou moeten gaan zien © Dormio
Veere toetste de bouwplannen aan de Kaasboerweg net buiten de dorpskern van het Walcherse dorp aan de omgevingsvergunning van 2011 en aan de huidige regelgeving. Conclusie: die vergunning van tien jaar terug is geen rechtmatige basis voor de komst van het hotel, dat Dormio Hotel Resort Zoutelande moet gaan heten. Zo is het voor de bouw van het hotel nodig om bomen te kappen. De vraag is of die vergunning ook kan worden verleend.

Grootste van Zeeland

Het Veerse college wil voorkomen dat Biggekerke gastheer wordt van het grootste hotel van Zeeland (466 bedden). Ook veel Biggekerkenaren zijn fel gekant tegen de bouw van het mega-complex. Ze vinden het veel te groot voor hun dorp, waar zo'n zeshonderd mensen wonen.

Definitief besluit

Dormio kan nog protesteren tegen het plan van Veere om de omgevingsvergunning in te trekken. Als de termijn om in beroep te gaan voorbij is, neemt de gemeente Veere een definitief besluit. Veere sprak alvast met Dormio af om nog een keer om de tafel te gaan zitten om te bespreken welke vorm en grootte van een toekomstig hotel in Biggekerke 'landschappelijk aanvaardbaar' zou zijn.
Dormio laat weten dat alleen de directeur van het bedrijf ingaat op vragen van de pers over het hotel-resort in Biggekerke. En dat de directeur momenteel op vakantie is.