Testcentrum Grevelingendam: van stroomgoten vol water naar een droge bouwput

De gedeeltelijke sloop van het testcentrum getijdenturbines in de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam verloopt voorspoedig, zelfs een beetje voor op schema. Volgens projectmanager Bert van Beveren van Rijkswaterstaat zal er voor de kerst weer water door de spuisluis stromen.
Het testcentrum is gedeeltelijk gesloopt
Rijkswaterstaat betaalt ongeveer anderhalf miljoen mee aan het gedeeltelijk afbreken van het testcentrum. Dit testcentrum, ook wel het Tidal Technology Centre genoemd, had Zeeland op de kaart moeten zetten als pionier op het gebied van getijdenenergie en moest een opmaat worden naar grootschalig gebruik van getijdenenergie in de Brouwersdam.

Geldnood

Maar het plan was ambitieus en de ontwikkelaar BT-Projects kwam vorig jaar in geldnood en kon niet verder bouwen. Daarom werd dit voorjaar de bouw gestopt en kwam het tot een gedeeltelijke sloop van het centrum.
TTC-GD
Zo zag het testcentrum in aanleg er vorig jaar zomer uit © Omroep Zeeland
Omdat Rijkswaterstaat wil dat de spuisluis weer gebruikt kan worden waar die aanvankelijk voor bedoeld was -de Grevelingen van vers water voorzien om de waterkwaliteit te verbeteren- worden nu de metalen damwanden verwijderd. De betonnen vloer blijft liggen, als basis voor een mogelijk toekomstige constructie.

'Niet alles is verloren'

"Dus niet alles is verloren", zegt projectmanager Van Beveren. Het hele project heeft tot nu toe 8,2 miljoen subsidie gekregen. Als het goed is gaat in december de spuisluis weer open. Volgens Van Beveren belangrijk: "Toen we daar in 2016 mee startten zagen we al vrij snel verbetering van de waterkwaliteit, er zat meer zuurstof in en dat kwam ten goede aan vissen, planten en andere organismen."