Waterschapsbelasting Zeeuws-Vlaanderen daalt 18 procent

TERNEUZEN - Landelijk stijgen de waterschapslasten juist met drie procent. Dat blijkt uit >> onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. In 2010 betaalden een meerpersoons huishouden in Zeeuws-Vlaanderen nog 450 euro. Dit jaar is dat gedaald naar 366 euro.
Muskusratten Door een nieuwe wet moet het gefuseerde waterschap Scheldestromen dit jaar 2,5 miljoen euro extra uittrekken voor ondermeer het bestrijden van muskusratten. Volgens de Vereniging Eigen Huis kan die extra lastenpost in de meeste gevallen opgelost worden zonder verhoging van de belastingen.