'Zorghuis van de Toekomst' moet zorgen voor meer handen aan het bed

Al voor corona was er een tekort aan zorgpersoneel, maar de coronacrisis heeft dat nijpende tekort extra voor het voetlicht gebracht. Om meer handen aan het bed te krijgen, moet er nieuw zorgpersoneel worden opgeleid. Daarom komt, ergens in Zeeuws-Vlaanderen, het Zorghuis van de Toekomst te staan, waar scholieren zorgles krijgen en zijinstromers kennis kunnen maken met de nieuwste zorgtechnieken.
Meer handen nodig aan het bed, dus komen onderwijs en zorg met 'Zorghuis van de Toekomst'
Het Zorghuis van de Toekomst is een samenwerkingsverband van de provincie, de gemeente Terneuzen, Scalda, HZ, ZorgSaam, Tragel en VO Zeeuws-Vlaanderen, waar alle Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen onder vallen. Volgens Steven van Nispen van VO Zeeuws-Vlaanderen is het een uniek project.

Teruglopende leerlingaantallen

"We merken dat er een tekort is aan zorgpersoneel. Daarnaast kampen we met teruglopende leerlingaantallen in een dunbevolkte regio", zegt Van Nispen. "Daarom zijn we dit project gestart, vanuit de ambitie om onderwijs en zorg in de regio op een hoog niveau te houden."
Nergens in Nederland wordt er volgens Van Nispen op het gebied van zorg op zo'n manier samengewerkt door onderwijs en zorginstellingen. "Misschien komt dat wel door de uitdagingen die we hebben in deze regio."

Ergens in Terneuzen

Toch is het niet zonder precedent. Het Zorghuis van de Toekomst moet gaan lijken op het Centrum voor Toptechniek in Terneuzen, waar scholen en bedrijfsleven samenwerken op het gebied van techniekonderwijs. En waarschijnlijk komt het, net als dat centrum voor toptechniek, ergens in Terneuzen te staan.
"Dat ligt wel het meest voor de hand", zegt Van Nispen. "Want het Lodewijk College in Terneuzen is op zoek naar nieuwe huisvesting en dat zou dan slim te combineren zijn. Tegelijkertijd willen we wel dat alle middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen ervan kunnen meeprofiteren. Dus hoe we dat gaan doen, daar zijn we nog naar aan het kijken."

Nieuwste van het nieuwste

Sowieso is er nog veel onduidelijk. Behalve waar het komt, is er ook nog niet bepaald wat er aan apparatuur in zo'n Zorghuis van de Toekomst moet komen te staan. Wel is duidelijk dat het wat zorgapparatuur betreft het nieuwste van het nieuwste moet worden. "Want naast het opleiden van scholieren willen we ook zijinstromers laten kennismaken met de nieuwste technieken en enthousiasmeren voor het vak."
Voor het hele project is 650.000 euro uitgetrokken. Het moet in juli 2023 af zijn. VO Zeeuws-Vlaanderen betaalt 200.000 euro mee. Daarnaast komt er 150.000 euro beschikbaar vanuit de Regio Deal Zeeuws-Vlaanderen. Ziekenhuis ZorgSaam neemt 100.000 euro van de kosten voor zijn rekening. De Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen betalen allebei 75.000 euro en Scalda draagt 50.000 euro bij aan het project. HZ University of Appplied Sciences en Tragel Zorg zijn bij het project betrokken, maar doen vooralsnog geen financiële bijdrage.