Oosterschelde moet wegrestaurant blijven voor steltlopers

Een deel van het verdronken land van Zuid-Beveland wordt de komende twee maanden opgehoogd. Het gaat om 15 hectare ten noorden van Rilland. Op slikken en platen die dreigen te verdwijnen, komt een laag slib van een halve meter.
Verdronken Land van Zuid-Beveland
Een deel van het Verdronken Land van Zuid-Beveland worden opgehoogd met baggerslib © Edwin Paree
Een aannemer baggert het slib uit de geul voor de sluis in de Zandkreekdam. Die geul slibt dicht en met name de beroepsvaart ondervindt daar hinder van. Zo'n veertigduizend kuub baggerspecie wordt meteen naar de bewuste locatie gebracht.

Kopje onder

De initiatiefnemers van het project, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, spreken van een "slimme combinatie": baggerspecie wordt gebruikt om de natuur een handje te helpen.
Platen en slikken in de Oosterschelde gaan langzaam kopje onder, sinds de bouw van de kering. "We hebben te maken met zogeheten zandhonger," vertel Paul Begijn van Natuurmonumenten. "Tijdens stormen wordt zand van de platen en de slikken afgekalfd en het getij is niet meer krachtig genoeg om dat zand terug te brengen. Per saldo neemt daardoor het oppervlak af."
Ook wulpen scharrelen hun kostje bij elkaar in de Oosterschelde
Afbeelding ter illustratie © Elsbeth Woertink
Dat is slecht nieuws voor trekvogels als de rosse grutto, de kanoetstrandloper en de wulp, die de Oosterschelde als een wegrestaurant zien waar ze op krachten kunnen komen. Hun tijd om te foerageren neemt af. "Steltlopers hebben 6 à 7 uur nodig om hun buikje rond te eten. Als zandplaten nog maar 3 of 4 uur droogvallen zijn ze waardeloos geworden voor al die vogels," aldus Begijn.
Met wat wordt genoemd "suppletie" blijft de Oosterschelde de gedekte tafel die het natuurgebied van oudsher is.

Bescheiden

Het project in het Verdronken land van Zuid-Beveland is bescheiden van omvang. In 2019 werd de Roggenplaat ter hoogte van Burghsluis opgespoten met maar liefst 1,3 miljoen kuub. Dat is dertig keer meer dan nu. Alleen ging het destijds om zand en nu wordt voor het eerst baggerspecie gebruikt.
Inmiddels wordt ook gewerkt aan plannen om de Galgeplaat ten oosten van de Zeelandbrug op te hogen.