Verslagenheid groot bij werknemers De Betho

GOES - De Betho staat op het bedrijventerrein Klein Frankrijk. In het gebouw werkten zo'n 300 mensen.
Bluswerkzaamheden Verschillende brandweercorpsen zijn de hele nacht en een grote deel van de dag bezig geweest met het bestrijden van het vuur en nablussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.
Live interview met directeur Leenhouts door Mark van Leijden in de uitzending van donderdagavond 18.00 uur:
Gevaarlijke stoffen Tijdens de brand zijn metingen verricht naar gevaarlijke stoffen. Die hebben aangetoond dat geen te hoge concentraties van gevaarlijke stoffen in de omgeving zijn vrijgekomen. Er zat een lichte vorm van asbest in de kozijnen, maar deze is grotendeels onaangetast door de vlammen.
Opvang Het personeel werd opgevangen in de kerk De Levensbron. Op het Calvijn College dat naast De Betho staat werd geen les gegeven. Daartoe werd besloten omdat de aanwezigheid van leerlingen de hulpverleners zou hinderen in hun werk.
Ramp Directeur Leenhouts van De Betho heeft de circa driehonderd medewerkers van De Betho toegesproken. Hij sprak over een tragedie voor De Betho, een ramp voor alle medewerkers: Ook vertelde hij dat het personeel van de kantoren en de industrie niet aan de slag gaan. Schoonmakers kunnen morgen weer aan het werk en de hoveniers volgen maandag.
Staf en leiding van De Betho komen vrijdag bijeen voor overleg. Een gesprek met een werknemer van de Betho over de gebeurtenissen:
Klein Frankrijk Personeel van andere bedrijven op Klein Frankrijk konden wel hun bedrijfsterrein op, maar alleen te voet. Het verkeer op de route naar het bedrijfsterrein stond enige tijd vast.
De Betho Bij De Betho werken zo'n 700 mensen, 300 van die medewerkers werkten in het pand dat nu verloren is gegaan. Het pand diende voor de montage en verpakking van producten. Een van de producten die er verpakt werd, is lijm. Die lijm is verbrand en in rook opgegaan. Door de milieudienst zal aandacht besteed worden aan het bluswater.
Informatienummers De gemeente heeft een informatienummer geopend waar mensen informatie kunnen krijgen: 0113-249616. Op de website van de gemeente is een speciale >> pagina gewijd aan vragen over de brand. Voor personeel van De Betho is een apart informatienummer geopend: 06-34753964. Later volgt nog een informatienummer voor zakelijke relaties van De Betho. Vanaf maandag is ook een website in de lucht voor informatie over de brand in het gebouw van De Betho.