SMWO traint vrijwilligers om eenzaamheid te signaleren

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) wil eenzaamheid onder 75-plussers aanpakken en start daarom met een serie trainingen voor vrijwilligers. Uit cijfers blijkt namelijk dat veel ouderen eenzaam zijn. "Het helpt al heel erg om te laten zien: ik luister en ik help."
Week tegen Eenzaamheid
Week tegen Eenzaamheid © Canva
"Uiteindelijk valt eenzaamheid niet op te lossen met een training, de oplossing ligt bij de persoon zelf", legt Christie Barendregt van SMWO uit. "Maar wat we wel kunnen doen, is mensen leren om signalen van eenzaamheid te herkennen zodat ze het bespreekbaar kunnen maken."
Daarom worden er trainingsdagen georganiseerd voor mensen die bij 75-plussers over de vloer komen, maar ook vrijwilligers van bijvoorbeeld verenigingen waar veel ouderen komen. De deelnemers leren alert te zijn op eenzaamheidssymptomen. "Mensen kunnen zich wat meer terugtrekken, stiller worden, of bijvoorbeeld minder de deur uit gaan terwijl ze dat juist wel nodig hebben", vertelt Barendregt.
Vandaag start de Week tegen Eenzaamheid. Omdat eenzaamheid voor veel mensen een gevoelig onderwerp is, biedt die themaweek een aanleiding om er toch over te beginnen.
Dat eenzaamheid voor veel mensen een probleem is blijkt uit cijfers van de landelijke Gezondheidsmonitor. In 2020 gaf 47 procent van de volwassen bevolking aan eenzaam te zijn. Bij ouderen ligt dat percentage nog hoger: bij 85-plussers lag het percentage op 66 procent. Reden voor SMWO om het probleem aan te pakken.
"Het belangrijkste is dan dat het bespreekbaar wordt gemaakt. Dan kijken we: welke handvatten kunnen we deze persoon geven om de situatie te verbeteren?" Die handvatten zijn niet voor iedereen hetzelfde, legt Barendregt uit. "Eenzaamheid gaat vooral over ook over je wel of niet verbonden voelen met iemand. Sommige mensen hebben juist heel veel contacten, maar voelen zich toch eenzaam." Voor de één kan het helpen om naar activiteiten toe te gaan, voor een ander is het versterken van bepaalde contacten belangrijker.
SMWO organiseert dit jaar drie trainingsdagen waar in totaal dertig deelnemers aan mee kunnen doen.