Stuivertje wisselen in Oostburg: waar komen gemeentehuis, verpleeghuis en school?

Eind dit jaar moet duidelijk worden waar het gemeentehuis van Sluis, verpleeghuis De Stelle en scholengemeenschap Zwin College in Oostburg naartoe gaan. Óf ze blijven zitten waar ze zitten en bouwen of verbouwen op hun huidige plek in Oostburg. Óf ze wisselen stuivertje met andere voorzieningen in Oostburg. Maar daar hangt een stevig prijskaartje aan.
Gemeentehuis Oostburg
Het gemeentehuis van Oostburg verhuist mogelijk naar de locatie van het Zwin College. © Omroep Zeeland
Het wordt in elk geval een gigantische schuifpuzzel of groot legobouwwerk, zoals de politiek in Sluis het gisteravond noemde.

Vrees dat voorzieningen verdwijnen

In het plan Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen ligt alles nog open. Maar duidelijk is al wel, dat niks doen eigenlijk geen optie is. De vrees bestaat dat voorzieningen anders op termijn verdwijnen uit West-Zeeuws-Vlaanderen, zo bleek tijdens een presentatie in de commissie ruimte van de gemeente Sluis.
Dan verdwijnt het ziekenhuis mogelijk naar Terneuzen. Dan is het openhouden van het Zwin College wellicht niet meer rendabel. Dan wordt de zorg - zowel binnen zorgcentra als bij mensen thuis - niet meer te organiseren en te betalen. En dan wordt het nóg lastiger om bedrijven en personeel naar West-Zeeuws-Vlaanderen te halen en voldoende huizen beschikbaar te houden.

Oostburg de woonkamer van de regio

Die dreiging hangt als een zwaard van Damocles boven het plan. Daarom worden voor Oostburg, als centrumplaats, drie alternatieven uitgewerkt die er voor moeten zorgen dat West-Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst leefbaar, duurzaam en vitaal blijft en dat Oostburg 'de woonkamer' van de regio wordt.
Bij het eerste alternatief blijft alles bij het oude en worden het gemeentehuis, verpleeghuis, gezondheidscentrum, sportcomplex en het Zwin College vervangen of verbouwd op de huidige locaties.
In het tweede alternatief trekken ZorgSaam en gemeente samen op: het gemeentehuis gaat naar het parkeerterrein en schoolplein van het huidige Zwin College, het verpleeghuis verhuist naar de locatie van het gemeentehuis en het gezondheidscentrum bouwt nieuw op de plek van jongerencentrum Time Out. Het Zwin College kan dan op zijn beurt naar de plek van de huidige Stelle verhuizen.

Gemeentehuis in MFC?

De tweede variant heeft ook nog een b-optie waarbij ook de basisscholen en kinderopvang die nu in het multifunctioneel centrum zitten, worden betrokken. Deze houdt in dat het gemeentehuis zijn intrek neemt in het multifunctioneel centrum aan de Langestraat in het centrum en dat de basisschool en kinderopvang bij de nieuwe campus in de buurt van het sportcomplex De Eenhoorn komen. Het voordeel is dan dat onderwijs en sport vlak bij elkaar zitten en dat zij van elkaars nabijheid kunnen profiteren.

Ook vastgoedeigenaren doen mee

Het derde alternatief is het meest ingrijpend en het meest tijdrovend. In deze variant zijn ook de vastgoedeigenaren van winkelpanden in het centrum in beeld. Hierbij komen de zorgvoorzieningen misschien wel naar het centrum en kunnen er ook nog koppelingen worden gemaakt tussen het sportcomplex, de Euregiotuinen, de oude manege, de voormalige Prins Willem Alexanderschool, de vrijkomende gebouwen van Tragel en de nieuwbouw voor Emergis.

Go or no go

Het duizelde de commissie Ruimte wel een beetje. De gemeenteraad moet eind dit jaar een 'go of no go' afgeven. Enkele raadsleden vroegen zich af of de tijd vóór de raadsvergadering van 23 december niet veel te kort is om dergelijke grote keuzes te maken. Volgens de gemeentelijk adviseur moet het haalbaar zijn, en blijft er ook nog een maandje over om met betrokkenen, zoals de stadsraad, sportclubs en omwonenden van gedachten te wisselen en het 'draagvlak te peilen'.