Omwonenden Vlaketunnel bijgepraat over reparatie

SCHORE - Omwonenden waren voorafgaand aan de werkzaamheden erg ongerust over het wegpompen van het grondwater. Bij de aanleg van de Vlaketunnel in 1972 verzakten een aantal huizen in Schore.
Problemen Rijkswaterstaat liet een aantal deskundigen uitleggen wat er tot nu toe gedaan is en wat er de komende tijd gaat gebeuren. Het gescheurde wegdek wordt opnieuw vastgezet met duizend trekankers, verdeeld over allebei de toeritten. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden voor weinig problemen zullen zorgen in de omgeving.