Onderzoek naar opslag kernafval in kleilagen

VLISSINGEN-OOST - Er wordt onder meer onderzocht of de Nederlandse kleilagen op zo'n 500 meter diepte geschikt zijn voor eeuwige opslag.
Opgeslagen Het afval wordt eerst 100 jaar bovengronds opgeslagen in het gebouw van de COVRA, maar zal op de lange termijn onder de grond worden weggeborgen. Adjunct-directeur Ewoud Verhoef van de COVRA legt uit waarom dat niet meteen gebeurt:
Uit eerder onderzoek in België blijken kleilagen net als zoutlagen geschikte kandidaten te zijn.