Tweede Kamer wil zo snel mogelijk totaalverbod op PFAS

Als het aan de Tweede Kamer ligt, komt er zo snel mogelijk een Europees verbod op alle PFAS. Nederland werkt samen met België, Duitsland en de Scandinavische landen aan een verbod op niet-essentiële toepassingen van PFAS, maar dat gaat de Kamer niet ver genoeg.
Westerschelde bij Bath
In de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen zit tussen de twee en 25 keer meer PFAS dan in de rest van Nederland © Ria Overbeeke
Een meerderheid van de Kamer stemde voor een motie van Kauthar Bouchallikh (GroenLinks) en Eva van Esch (PvdD) die opriep tot een totaalverbod. Volgens de indieners laat een gedeeltelijk verbod ook nog jaren op zich wachten en kan Nederland daarom beter direct inzetten op een totaalverbod. Een motie om - vooroplopend op een Europees verbod - een Nederlands verbod op PFAS in te stellen, haalde het niet.
PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen (poly- en perfluoralkylstoffen) die van nature niet in het milieu voorkomen. De stoffen worden onder andere gebruikt in antiaanbaklagen en brand- en vuilwerende stoffen. Deze stoffen worden al decennia gebruikt en zijn nauwelijks afbreekbaar. Van een aantal types PFAS is pas de laatste paar jaar bekend geworden dat zij bij langdurige blootstelling kankerverwekkend zijn en het immuunsysteem kunnen aantasten.
De Unie van Waterschappen, de koepelorganisatie van alle waterschappen, is blij met de aangenomen motie. De waterschappen pleiten al langer voor een totaalverbod op PFAS, want dat is volgens de unie 'de enige manier om PFAS aan te pakken en uit te faseren', schrijft de Unie van Waterschappen in een reactie.
Deze zomer werd bekend dat in de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen tussen de twee en 25 keer meer PFAS zit dan in de rest van Nederland. Mogelijk komt deze PFAS uit Antwerpen, waar de 3M-fabriek jarenlang illegaal te veel PFAS heeft geloosd. De provincie Zeeland en de regeringen van Nederland en Vlaanderen zijn daarover in gesprek. Vorige week kondigde de Vlaamse minister al aan dat zij de vergunning van 3M strenger maken.