Les over WOII in Bunkers Toorenvliedtpark

MIDDELBURG - Vanavond wordt er in de gemeenteraad van Middelburg een voorstel gedaan om subsidie te vragen via een Europees educatieproject. Verslaggever Helge Prinsen ging met Cor Heijkoop van de SBBZ naar één van de bunkers:
Informatiecentrum Op het terrein staan in totaal tien bunkers. Met de Europese subsidie zouden drie bunkers als informatiecentrum kunnen worden ingericht. Geraamde kosten ruim 800 duizend euro.