Brabanders steggelen om hoogspanningsstation voor Zeeland

De eilanden Tholen en Schouwen-Duiveland wachten met smart op de komst van een nieuw verdeelstation in het Brabantse Halsteren, net vóór de provinciegrens met Zeeland. Het station van ruim 16 voetbalvelden moet de capaciteit van het netwerk in West-Brabant en Noord-Zeeland vergroten. Maar de Brabanders werken vooralsnog niet mee.
380 kV station
Een impressie van het 380 kV station dat bij Halsteren is gepland © TenneT
Duurzame initiatieven als windmolens of zonneparken komen op Tholen en Schouwen-Duiveland niet meer van de grond omdat het netwerk de geproduceerde elektriciteit niet kan afvoeren. Daarom zijn extra hoogspanningsstations nodig, een 150 kV station op Schouwen-Duiveland en een 380/150kV-station bij Halsteren.

Ster van Lepelstraat

De grootste partij in de gemeenteraad van Bergen op Zoom, GBWP, wil geen station in de agrarische Auvergnepolder bij Halsteren en vindt dat netbeheerder TenneT opnieuw onderzoek moet doen naar de Ster van Lepelstraat, een gebied langs de snelweg A4. Deze locatie was even in beeld maar viel uiteindelijk af, voornamelijk vanwege de aanwezigheid van woningen.

Ondergrondse kabel

De keuze die de Bergse politiek maakt heeft gevolgen voor de bouwlocatie van het 150 kV station op Schouwen-Duiveland. De stations worden ondergronds verbonden, met een kabel die om technische redenen niet langer dan 30 kilometer kan zijn. Als het Brabantse station enkele kilometers verder opschuift naar Lepelstraat, blijft alleen nog Oosterland in beeld als bouwlocatie voor het Schouwse station.
Windmolens
Op Schouwen en Tholen staat de capaciteit van het net momenteel geen nieuwe windmolens toe © Pixabay
Dat zou weer een streep door de rekening zijn van de politiek op Schouwen-Duiveland. Oosterland is daar in het geheel geen serieuze optie. Kansrijk is een akkerbouwgebied ten noorden van de Zeelandbrug, ingeklemd tussen de N256 en het bedrijventerrein van Zierikzee. De grootste fractie in de raad, Leefbaar Schouwen-Duiveland, dient tijdens de raadsvergadering van donderdag een amendement in om ook de polder aan de overkant van de N256 verder te onderzoeken.
Schouwen-Duiveland zou volgens het tijdsschema van TenneT voor het eind van dit jaar de knoop door moeten hakken en Bergen op Zoom niet veel later. De netwerkversterking op Schouwen-Duiveland, Tholen en de omgeving Bergen op Zoom moet in 2025 gereed zijn.
Dit bericht is gemaakt i.s.m. Streekomroep De Bevelanden.