Zeeuwse boeren: in de toekomst veel meer waterbassins nodig

Veel Zeeuwse landbouwers zitten met een nijpend tekort aan zoet water. Het is namelijk lang niet overal mogelijk om water uit de grond of een sloot te halen. Sterker nog, bij tachtig procent van de Zeeuwse grondoppervlakte is er geen goede zoetwatervoorziening in de buurt.
Waterbassins Zeeland
Hendrik-Jan ten Cate van ZLTO Zeeland © Omroep Zeeland
Om toch het hele jaar genoeg zoet water op voorraad te hebben besluiten steeds meer boeren om een waterbassin aan te schaffen waardoor ze in de winter water kunnen bufferen voor het groeiseizoen. Vier vragen aan Hendrik-Jan ten Cate, voorzitter van de afdeling Tholen van de ZLTO en zelf akkerbouwer in Poortvliet.

Denkt u dat waterbassins de toekomst zijn?

Het is zeker een onderdeel van de oplossing tegen zoetwaterschaarste. De provincie is onder andere bezig met het Deltaplan waarin wordt onderzocht hoe zoet water beter beschikbaar wordt voor bedrijven. Dat plan is zeker nog niet af, dus ik kan me zeker voorstellen dat we in de komende jaren meer waterbassins gaan zien. Het zorgt namelijk voor zekerheid. Als door de nachtvorst de halve oogst mislukt kun je als teler ook niet meer voldoen aan de vraag van de afnemer. Je ziet daarom dat er steeds meer vanuit de afnemers afspraken worden gemaakt zodat de oogst beschermd kan worden.

Kan een waterbassin overal geplaatst worden?

In principe wel, maar je moet ook rekening houden met de beschikbaarheid van zoet water. In de winter kan dit overtollig water zijn uit bijvoorbeeld de Maas, het kan van het dak worden opgevangen, uit de grond worden getrokken of via een zoetwaterbron vanuit het bedrijf. Dit is iets waar je goed over na moet denken, want als het niet regent en je bent als teler afhankelijk van wat er uit de lucht valt, dan is het wellicht de investering waard.

Bent u zelf van plan een waterbassin aan te schaffen?

Nee, want op Tholen beschikken de meeste plaatsen over zoetwater dat je uit de sloot kunt pompen. Hiervoor hebben we wel een vergunning aangevraagd bij het waterschap. Zo weet het waterschap wanneer we water uit de sloot halen en kunnen zij hierop inspelen zodat de sloot niet droog komt te staan. We hebben op deze manier altijd genoeg zoet water voor beregening tijdens het groeiseizoen, maar zijn hiermee wel een uitzondering ten opzichte van de rest van de provincie.

Wat zijn de plannen van de ZLTO om zoet water beter beschikbaar te maken voor bedrijven?

We pleiten voor het makkelijker aanvragen van een vergunning bij de gemeente voor een waterbassin en een extra aanvoer van zoet water. Dit kan in de vorm van een hoofdwatersysteem bijvoorbeeld uit het Volkerak-Zoommeer, daar zijn ook plannen toe om dit in de toekomst te realiseren op Schouwen-Duiveland. Tot die tijd raad ik telers aan om te investeren in een waterbassin want het is een mooie manier om de touwtjes in eigen handen te houden en meer bedrijfszekerheid te hebben.