Sluis vergoedt vervoer naar speciaal onderwijs over de grens niet meer

Ouders van West-Zeeuws-Vlaamse kinderen die naar een school voor speciaal onderwijs in Vlaanderen gaan, krijgen komend jaar geen vergoeding meer voor de taxiritten over de grens. Sluis wil zo besparen op kosten en een uittocht van leerlingen voorkomen.
Kinderen op het schoolplein
Kinderen op het schoolplein © Omroep Zeeland
Dat besluit werd donderdag niet zonder slag of stoot genomen door de Sluise raad.
Eerder besloten de gemeenteraden van Hulst en Terneuzen, die samen met Sluis het leerlingenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen regelen, namelijk om het leerlingenvervoer over de grens juist wél te blijven betalen. Kinderen zouden anders noodgedwongen veel verder moeten reizen, terwijl er vlak over de grens, dichterbij, wellicht ook een goede school zit.

'Neem de grens niet te letterlijk'

Voor de fracties van Lokale Partij Sluis, CDA en Onafhankelijk West reden om - net als Hulst en Terneuzen - ook te pleiten voor een ruimere vergoedingsregeling. Ze vonden dat de grens niet 'te letterlijk' genomen moet worden en dat ouders zelf moeten kunnen kiezen welke school de beste voor hun kind is. De ligging van Sluis, in een uithoek van Zeeland, helpt ook niet mee. Kinderen moeten volgens Conny Tanghe (Lokale Partij Sluis) soms uren in de taxi zitten als ze naar een school in Terneuzen, Goes of nog verder moeten reizen.
Als het beleid ons even niet past, dan wijken we er vrolijk vanaf.
wethouder Jack Werkman
Wethouder Jack Werkman viel bijna 'van zijn stoel van verbazing', toen hij het betoog van de partijen hoorde. "Als het beleid ons even niet past, dan wijken we er vrolijk vanaf", schetste hij de politieke ommezwaai.
Werkman kon er met zijn pet niet bij. Eerder heeft de raad hem nadrukkelijk de opdracht gegeven alles op alles te zetten om een weglek van leerlingen in het reguliere onderwijs naar België te voorkomen. Allemaal met het doel om voorzieningen voor Zeeuws-Vlaanderen te behouden.
Want vaak blijft een kind dat eenmaal naar een peuterspeelzaal of basisschool in Vlaanderen gaat, daar ook in het vervolg van de schoolcarrière. Om die reden zijn er inmiddels diverse startgroepen voor peuters in de grensstreek.

Wat moet ik nu doen?

"Wat moet ik nu doen", riep Werkman bijna wanhopig. "Ik weet het gewoon niet! De leerlingen op het speciaal onderwijs zijn me net zo lief als de leerlingen van reguliere scholen. We hebben hier met z'n allen een bureau op gezet, dat heeft veel geld gekost en dat geld gooien we nu over de balk." Hij verzekerde dat voor kinderen die echt beter af zijn op een Vlaamse school, altijd een uitzondering gemaakt kan worden.Ook leerlingen die al in België op school zitten, behouden hun taxivergoeding.
Na een schorsing van de vergadering besloten de partijen hun amendement in te trekken, op voorwaarde dat Sluis de nieuwe regels na een half jaar evalueert. Dat wilde de wethouder toezeggen.