Dijken krijgen rapportcijfer

OOST- SOUBURG - Dijken die een onvoldoende scoren zijn gevaarlijk en worden sneller aangepakt dan dijken die een goed rapportcijfer krijgen.
Dat staat in een voorstel aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.
Met de huidige criteria is een dijk goedgekeurd of afgekeurd; een middenweg is er niet. De provincies pleiten voor een verfijning van het beoordelingssysteem: een rapportcijfer voor de veiligheid en de gevolgen van een mogelijke doorbraak. ,,Zo houdt Nederland droge voeten met het afgesproken budget'', maakte het Interprovinciaal Overleg (IPO) maandag bekend.
Wettelijke norm Het IPO heeft deze maand aan de minister laten weten dat honderden kilometers dijken, dammen en duinen niet aan de wettelijke norm voor veiligheid voldoen. Maar volgens de provincies is het niet zo dat er in alle gevallen sprake is van een acuut veiligheidsprobleem.
Een verfijnder toetsingssysteem doet recht aan de werkelijke toestand van een kering, vinden de provincies. Met het voorgestelde systeem van rapportcijfers kunnen dijkvakken die het grootste risico opleveren, het eerst worden aangepakt. Bovendien kunnen de budgetten op deze manier efficiënter worden ingezet.
Systeem Het onderhoud van dijken kost op dit moment honderden miljoenen meer dan geraamd. De nieuwe systematiek moet voorkomen dat er onnodig miljoenen in dijken wordt gestoken die geen acuut gevaar opleveren.
Als toezichthouder op de waterkeringen hebben de provincies de wettelijke plicht om elke vijf jaar te rapporteren of de primaire waterkeringen in Nederland voldoen aan het wettelijk vastgestelde veiligheidsniveau. Ze doen dat in samenwerking met de waterschappen en Rijkswaterstaat.
Luister naar Lein Kaland van de provincie Zeeland: