Zeeland presenteert zich opnieuw in Den Haag: 'Banden aanhalen en gezicht laten zien'

Tijdens de 'Haagse dag' vandaag gaat de provincie Zeeland lobbyen in Den Haag, om extra aandacht te vragen voor de belangrijke thema's die in Zeeland leven. Doel is om de banden aan te halen, de gezichten te laten zien maar bovenal thema's aan te kunnen snijden zoals PFAS, het compensatiepakket en de aanpak van ondermijning.
Zeeland presenteert zichzelf in Den Haag
Zeeland presenteert zichzelf in Den Haag © Omroep Zeeland
Zo wordt er aandacht besteed aan de zorgen die er bestuurlijk zijn. Zeeland is één van de belangrijke knooppunten binnen de (inter)nationale transportroute. Dat maakt Zeeland interessant voor criminelen en daarmee dus ook kwetsbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om het witwassen van geld. Volgens de provincie zijn er extra middelen en mankracht nodig. Bijvoorbeeld in de Zeeuwse havens.

Het nieuwe vervoersplan

Daarnaast wil Zeeland de strategie omtrent mobiliteit in de toekomst toelichten. Bijvoorbeeld hoe de Noord-Zuidverbinding Rotterdam-Zierikzee-Goes-Terneuzen-Gent versterkt kan worden en wat daarvoor nodig is. Maar ook het nieuwe vervoersplan voor 2024 maakt daar onderdeel van uit.

Meer geld voor cultuur

Verder wil de provincie deze 'Haagse dag' gebruiken om het onderwerp cultuur aan te snijden. Want die sector heeft in Zeeland geld nodig, zo is de opvatting binnen de provincie. Vorig jaar kreeg Zeeland uit de miljoenennota 330.000 euro voor cultuur. Tegelijkertijd werd het stimuleringsfonds voor cultuur in het leven geroepen. Daar kwam de regeling 'Samen in Zee' uit voort waarbij de provincie en de gemeenten samen 450.000 euro op tafel legden om vernieuwende en versterkende initiatieven te ondersteunen.
Politiek verslaggever Heiko Strietman:
"Je zou kunnen zeggen dat het Zeeland steeds beter lukt om de thema's van hier in Den Haag onder de aandacht te brengen. Dat is niet alleen te danken aan de bestuurders maar ook aan Zeeuwen zelf zoals Stichting Zeeland Tolvrij inzake het onderwerp Tolvrije Westerscheldetunnel, politieke (Staten)partijen zoals PvdA en SGP die de PFAS-problematiek aankaarten en natuurlijk het compensatiepakket voor de Marinierskazerne. Zijn ze er daarmee? Nee, want nog lang niet alles is in kannen en kruiken en er zijn meer thema's waar aan gewerkt moet worden zoals de energietransitie. Denk even aan wat er allemaal rondom Borssele staat te gebeuren in de komende jaren. Als je objectief kijkt zie je dat er politiek wel degelijk stappen gezet zijn en daar is deze dag een onderdeel van."
De 'Haagse dag' wordt voor de zesde keer georganiseerd. Dat gebeurde in 2016 voor het eerst in de vorm van het jaarlijkse Prinsjesfestival. Nadat ook het rapport Balkenende in 2016 dringend adviseerde om meer te lobbyen en over de eigen provinciegrens heen te kijken besloot de provincie de 'Haagse dag' erin te houden.
Het belang van Zeeland in Den Haag