Tientallen kilo's PFAS worden jaarlijks bij Waarde in de Westerschelde gepompt

Bij de rioolzuivering bij Bath gaat elk jaar zeker 21 kilo PFAS de Westerschelde in. Dat is meer dan bij de zuivering in Dordrecht, blijkt uit een onderzoek van de gezamenlijke waterschappen en het Rijk bij acht rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi).
De waterzuivering bij Bath langs het Schelde-Rijnkanaal
De waterzuivering bij Bath langs het Schelde-Rijnkanaal © Waterschap Brabantse Delta
Een groot deel van het afvalwater komt van de industrie in Moerdijk. Bij de zuiveringsinstallatie bij Bath, langs het Schelde-Rijnkanaal, zijn de concentraties hoger dan de normen die gelden voor PFAS. De installatie loost het water via een persleiding bij Waarde in de Westerschelde.
PFAS is een verzamelnaam voor enkele chemische stoffen die niet of nauwelijks afgebroken kunnen worden in het milieu. Bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie worden de stoffen niet of nauwelijks verwijderd. De onderzoekers schrijven dat PFAS gevaarlijk is en dat de uitstoot naar nul gereduceerd moeten worden. "Aanpak aan de bron heeft de voorkeur, want eenmaal in het milieu is PFAS niet of nauwelijks te verwijderen."

Samen naar een oplossing

Het advies is om samen op te trekken. Met andere Europese landen, maar ook binnen Nederland. "Waterschappen kunnen samen met provincie, gemeenten en omgevingsdiensten de potentiële bronnen van PFAS in beeld brengen", staat in het rapport te lezen. "Daarnaast kan door middel van metingen bij rwzi's en eventueel hogerop in de waterketen worden vastgesteld waar er sprake is van een verhoogde belasting met PFAS en mogelijke nog onbekende bronnen. Als de bron geïdentificeerd kan worden, vormt dit een startpunt voor een gesprek over aanpak aan de bron."

Chemiebedrijf 3M

Ook vanuit Antwerpen komt PFAS de Westerschelde in. Chemiebedrijf 3M is in opspraak door illegale lozingen. Dat leidde ook in Zeeland tot onrust, helemaal toen bleek dat de concentratie PFAS nergens in Nederland zo hoog is als in de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen. De provincie Antwerpen heeft nu strengere milieueisen opgesteld. 3M gaat in beroep tegen deze milieueisen omdat het chemiebedijf het onterecht vindt dat er geen overgangstermijn is, en dat de regels niet voor andere bedrijven gelden.