3M in beroep tegen stopzetten productieprocessen, 'geen duidelijke voordelen voor gezondheid of milieu'

Chemiebedrijf 3M bij Antwerpen heeft bij de Raad van State formeel beroep aangetekend tegen het stopzetten van de productieprocessen waarbij PFAS uitgestoten wordt. "Deze maatregelen zouden verhinderen om onze wereldwijde klanten uit belangrijke sectoren te dienen, en dit zonder duidelijke voordelen voor de volksgezondheid of het milieu", zegt 3M in een persverklaring.
3M Antwerpen Zwijndrecht PFAS PFOS
Wie dichter bij de fabriek woont, heeft meer PFOS in z'n bloed © ANP
De Omgevingsinspectie bepaalde vrijdag dat 3M alle productieprocessen waarbij PFAS kan worden uitgestoten, tijdelijk moet stopzetten. De Belgische autoriteiten zien dit als de enige manier om omwonenden te beschermen. 3M is het niet eens met die beslissing.
Het bedrijf zegt in een persbericht informatie steeds openlijk gedeeld te hebben met bevoegde autoriteiten en wil dat blijven doen. "Onder meer de activiteiten van 3M Zwijndrecht (inclusief afvalwaterlozingen en luchtemissies), gezondheidswetenschappen en ecotoxicologie, PFAS-bemonsterings- en risicobeoordelingsinformatie."
PFAS is een verzamelnaam van chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Ze zijn nauwelijks afbreekbaar en een aantal types zijn bij langdurige blootstelling kankerverwekkend.
In september kwam aan het licht dat het bedrijf 3M in de Antwerpse haven willens en wetens giftige stoffen loosde in de Schelde. Afgelopen week werd bekend dat meer dan de helft van de omwonenden van de 3M-fabriek zo veel PFAS in het bloed heeft, dat het nadelige gevolgen voor hun gezondheid kan hebben. Dat bleek uit bloedonderzoek van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Van de achthonderd deelnemers aan het onderzoek had 59 procent een te hoge PFAS-waarde. Bij maar negen procent van de respondenten waren de waardes veilig te noemen.
Eerder stemde 3M in met het verlagen van de lozingsnormen, al ging dat ook niet van harte. Het bedrijf zegt in het persbericht ook ingestemd te hebben de best beschikbare controletechnologieën te installeren en operationele veranderingen door te voeren, om zo de uitstoot te verminderen. "Deze veranderingen kunnen echter slechts worden doorgevoerd met een redelijke overgangsperiode, binnen een wettelijk kader, en in overleg, zodat de gekozen technologie aan onze gezamenlijke doelstellingen kan voldoen", stelt het bedrijf.