Zorgen over vervoersplan: 'Dit is gemaakt voor de overkant, niet voor Zeeuws-Vlaanderen'

Verschillende fracties in de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenteraden maken zich zorgen over het nieuwe vervoersplan dat eerder door de provincie werd opgesteld. Volgens gedeputeerde Harry van der Maas gebeurde dat in overleg met de gemeentebesturen en moeten de raden het nog gaan bespreken. Maar er heerst scepsis over het plan, zo blijkt uit een rondgang.
Zorgen in Zeeuws Vlaanderen over het vervoersplan van de provincie
Eén van de partijen die er nog stevig naar wil kijken en erover wil praten is de VVD in Sluis. Fractievoorzitter Conny Almekinders hamert daarbij niet alleen op het belang van de ouderen maar ook op de betaalbaarheid. Want in het plan dat de provincie nu gepresenteerd heeft, is berekend dat er per gemeente drie hubs kunnen komen en een bepaald aantal opstapplaatsen. "Ik ga ervan uit dat het in overleg zal gaan en er maatwerk geleverd gaat worden", zegt Almekinders. "Maar wat als de gemeente straks meer (hubs of opstapplaatsen, red.) wil, wie gaat dat dan betalen?"
Lia Flikweert, fractievoorzitter Onafhankelijk West in Sluis, ziet dat ook maar denkt dat het uiteindelijk wel goed zal komen. "Je ziet de lege bussen rijden dus we kunnen het proberen. Maar wat heel belangrijk is dat als mensen straks gaan bellen (naar de mobiliteitscentrale voor vervoer, red.) er ook snel iemand moet komen. Een goede organisatie is dus echt een punt van aandacht."
De zorgen zijn niet terecht want hiermee komen wij juist naar de reiziger toe
Gedeputeerde Harry van der Maas reageert op de zorgen in Zeeuws-Vlaanderen
"De vraag is: als je met dit plan instemt hoeveel ruimte heb je dan nog als raad?", zegt PvdA-fractievoorzitter Laszo van de Voorde uit Terneuzen. "Ik zou er zelf voor opteren dat we het kader (van het vervoersplan, red.) middels zienswijzen nog kunnen aanpassen. Zo niet dan verzand je uiteindelijk in de discussie dat het geld bij de provincie op is en dan sta je zelf aan de lat. En gelet op de begroting is er niet veel ruimte meer."
Datzelfde probleem voorziet ook Johan Hessing van 50PLUS in de Terneuzense raad. "Fijnmazig flexibel vervoer? Dit plan schiet niet op. Kijk naar Koewacht, daar rijdt een busje tot 18.00 uur, daarna is het afgelopen. En op zondagavond om half tien zegt de bus bij het ziekenhuis: 'plezierige avond', want hij rijdt niet verder. Komt daar straks wel vervangend vervoer om mij naar Axel te brengen? Ik geloof er niets van."
Ook Van de Voorde heeft zo zijn bedenkingen. Bijvoorbeeld over het grensoverschrijdende karakter. Daarom wil zijn fractie de concessie voor het nieuwe vervoersplan openstellen voor de zuiderburen. "Ik wil pleiten voor de Belgische: De Lijn. Terneuzen mist de verbinding met Gent. De Lijn kan dat rendabeler doen dan Connexxion vanwege het grensoverschrijdende karakter en wij hebben veel meer raakvlakken als streek." Op zo'n concessie kunnen vervoersbedrijven intekenen en laten weten voor welke prijs zij vervoer willen en kunnen leveren.
De Lijn
Een De Lijn-bus © Vitaly Volkov
Het CDA in Hulst weet volgens raadslid Carry Nijskens-De Maat nog niet of de partij met het plan in gaat stemmen. "Vanuit Nieuw-Namen kleinschalig vervoer laten rijden, ik vraag mij echt af of dat voor dezelfde prijs kan. Ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Er zitten ontzettend veel haken en ogen aan dit plan. Dit is gemaakt voor de overkant maar niet voor Zeeuws-Vlaanderen."
Tegelijkertijd begrijpt ze ook wel dat er in Zeeland iets moet gebeuren. "Voor bepaalde dagdelen snap ik dat grote lege bussen niet rond kunnen rijden, maar in de spitsuren zit de bus hier vol. Als ik met de bus ga dan pak ik 'm liever een uurtje later. Trouwens in de wintermaanden zit die bus stik en stik vol."
'De zorgen zijn niet terecht want hiermee komen wij juist naar de reiziger toe'
Gedeputeerde Harry van der Maas laat in een reactie weten de signalen uit Zeeuws-Vlaanderen ook te hebben gehoord. Tegelijkertijd doet hij de zorgen af als onnodig. "Die zijn niet terecht. Met deze mobiliteitsstrategie (het vervoersplan, red.) laten we juist zien dat we naar de reiziger toe komen en dat wij die reiziger op een goede manier willen vervoeren."
In december zullen veel gemeenteraden en ook Provinciale Staten al dan niet instemmen met het nieuwe vervoersplan. Het is de bedoeling dat er daarna, waarschijnlijk vanaf januari volgend jaar, gewerkt gaat worden aan een uitvoeringsplan per gemeente. Dan moet duidelijk worden hoeveel opstappunten en hubs een gemeente wil hebben en of dat binnen het budget valt dat de provincie ter beschikking heeft.