Scheldestromen zoekt aansluiting bij SaBeWa

MIDDELBURG - Als het waterschap met SaBeWa onder een dak komt, wordt vanaf januari 2013 ook de waterschapsbelasting in de deelnemende gemeenten door deze instantie geïnd. Daar krijgt de burger dan nog maar één aanslagbiljet voor. Vestigingsplaats van de SaBeWa Zeeland wordt dan het waterschapskantoor in Middelburg.