PvdA Terneuzen wil duidelijkheid, internationaal rapport met hoge PFAS-waarden laat al twee jaar op zich wachten

De vervuiling van de Westerschelde met PFAS is al zeker twee jaar bekend, maar met die kennis is niets gedaan. Een rapport van de Internationale Scheldecommissie (ISC) met gegevens over het giftige PFAS laat sinds oktober 2019 op zich wachten. De Partij van de Arbeid in Terneuzen wil weten waarom geen enkele instantie eerder aan de bel heeft getrokken.
PvdA Terneuzen wil opheldering over internationaal PFAS-rapport dat al twee jaar op zich laat wachten
De Internationale Scheldecommissie (ISC) kijkt sinds oktober 2019 naar meetgegevens van PFAS. Maar de laatste rapportage van de ISC dateert van 2016. De PFAS-gegevens van twee jaar geleden zijn nog niet openbaar gemaakt.

'Wat weet de gemeente Terneuzen?'

Laszlo van de Voorde, gemeenteraadslid van de PvdA in Terneuzen, wil weten of de gemeente kennis heeft van het onderzoek uit 2019. "Mijn vraag aan dit college is of zij op de hoogte zijn gesteld van de hoge PFAS-waarden destijds", zegt Van de Voorde. "En waarom is het publiek hier niet in meegenomen?"
Zicht op Antwerpen vanuit het kantoor van de Internationale Scheldecommissie
Zicht op Antwerpen vanuit het kantoor van de Internationale Scheldecommissie © Omroep Zeeland
De trage rapportage verklaart Leon Dhaene, secretaris generaal van de ISC in Antwerpen, als volgt: "De gegevens zijn nog niet goedgekeurd. Er gaat een heel proces aan vooraf. De gegevens moeten door experts geïnterpreteerd worden en dan moeten die worden samengebracht. We moeten zien dat we vergelijken op gelijke basis. Vervolgens moet men de goedkeuring geven op dat rapport."

Hoge concentraties

Dhaene wil alleen het volgende zeggen over de PFAS-concentraties in 2019: "Die concentraties waren toen heel hoog op bepaalde plaatsen, hoog op andere plaatsen en het is een heel gevarieerd beeld dat we krijgen met de verschillende metingen."
Dhaene geeft toe dat niet alleen technische redenen meespelen als het gaat om het maken van de rapportage. Politiek gezien is het moeilijk om tot consensus te komen tussen zes verschillende overheden met soms uiteenlopende belangen.

Veel raden en commissies

Er zijn nogal wat instanties die zich met de Schelde bezighouden. Zo is er de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie, de VNSC. Die houdt zich onder andere bezig met de vaarwegen in het Scheldegebied en infrastructurele projecten zoals de Nieuwe Sluis in Terneuzen.
De VNSC wordt op haar beurt geadviseerd door de Schelderaad. Die bestaat uit vertegenwoordigers van regionale en lokale overheden, Scheldehavens, werkgevers, landbouw- en milieuorganisaties.
Dan is er nog de Internationale Scheldecommissie, de ISC. Opdrachtgevers van de commissie zijn maar liefst zes overheden: Nederland, België en Frankrijk en Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De ISC houdt kantoor in Antwerpen en het is deze commissie die rapporteert over gevaarlijke stoffen in de Schelde.
Het rapport met de PFAS-gegevens uit 2019 wordt volgens Leon Dhaene volgend jaar verwacht. De Provincie Zeeland en de gemeente Terneuzen ontvangen deze rapportage in eerste instantie niet. Die informatievoorziening verloopt via Den Haag.
De gemeente Terneuzen heeft vier weken de tijd om op de vragen van de PvdA te antwoorden.