Minister: 'Ontpoldering kan ondanks PFAS gewoon doorgaan'

De aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde is geen belemmering voor de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. Die kan gewoon doorgaan, volgens demissionair minister Barbara Visser die antwoord gaf op Kamervragen over de PFAS-kwestie.
3M in Zwijndrecht
3M in Zwijndrecht © ANP
'Als 3M stopt met het lozen van PFAS in het water, neemt de hoeveelheid vervuiling in het water af en is het probleem opgelost', is kortweg het antwoord van de minister. Rijkswaterstaat meet sinds 2008 de hoeveelheden PFAS in het water. "Op basis van de gemeten PFAS-concentraties in zwevend stof en de dalende trend hiervan, is er geen reden om van de planning van de ontpoldering af te wijken", stelt Visser.

Verdiepingen Westerschelde

Ook het baggeren in de Westerschelde blijven doorgaan. Het zand dat uit de vaargeul wordt gehaald wordt in andere delen van de Westerschelde verspreid. 'Het gehalte van PFAS in de baggerspecie ligt onder de detectiewaarde', schrijft de minister. Er loopt nog een onderzoek naar het PFAS-gehalte in baggerspecie uit havens. Dat onderzoek moet in december klaar zijn.
Uit onderzoek bij tien Zeeuwse instellingen - zes bedrijven en vier stortplaatsen - is gebleken dat er nog meer bedrijven PFAS lozen op de Westerschelde. Die hoeveelheden zijn veel lager dan de lozingen bij 3M. 'De minister weet niet of die lozingen illegaal zijn', schrijft ze. "Dat hangt af van de betreffende vergunning en is niet in generieke zin te zeggen."

Rapportendatabank

Uit de brief van de minister blijkt dat Rijkswaterstaat al in 2014 vaststelde dat bij de Schaar van Ouden Doel, in de Westerschelde pal op de grens tussen Nederland en België, de hoogste concentraties aan PFAS van het Nederlandse oppervlaktewater zijn aangetroffen en ook dat de bron van die zware vervuiling in België lag. Met die kennis is niets gedaan. Het rapport verscheen, maar niemand trok aan de bel over de inhoud. Het leidde een stil leven in de 'rapportendatabank' van Rijkswaterstaat. In de internationale Scheldecommissie is de vervuiling nooit ter sprake gekomen.
PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen in onder meer teflon, waterafstotende kleding en blusschuim. In hoge concentraties zijn de stoffen mogelijk ziekmakend. Een belangrijk deel van de PFAS-lozingen op de Westerschelde zouden worden veroorzaakt door het bedrijf 3M in Antwerpen, maar ook komen er kilo's PFAS per jaar binnen bij de waterzuivering van Bath en via het Kanaal van Gent naar Terneuzen.