Dit is het Zeeuwse draagvlak voor een tweede kerncentrale in de provincie

Nederland moet van het gas af, fossiele brandstof is niet langer gewenst, zonne-energie en windenergie leveren te weinig op. Vandaar dat kernenergie weer helemaal terug is in het politieke debat. Waar wordt 's lands tweede (of derde) kerncentrale neergezet? In Zeeland is een extra centrale welkom blijkt uit een enquête door onderzoeksbureau Gfk in opdracht van Omroep Zeeland.
Tweede kerncentrale ingetekend
Zo zou een tweede kerncentrale in Borssele eruit kunnen zien. © Omroep Zeeland
De eventuele komst van een tweede (en derde) kerncentrale in de provincie wordt breed door de Zeeuwen gedragen. Op Walcheren en de Bevelanden is de steun groter dan in Zeeuws-Vlaanderen. Mannen zijn grotere voorstanders dan vrouwen en ouderen zijn enthousiaster dan jongeren.

Kerncentrale is ouder dan gemiddelde Zeeuw

De huidige kerncentrale bij Borssele werd vijftig jaar geleden gebouwd, kwam in 1973 gereed en is dus ouder dan de gemiddelde Zeeuw. Die weet niet beter dan dat zijn provincie altijd al kernenergie produceert. En hoe dichterbij, hoe meer steun een eventuele tweede centrale krijgt. Walcheren en de Oosterschelderegio (de huidige centrale staat vlakbij de grens van Walcheren en Zuid-Beveland) zijn enthousiaster dan hun provinciegenoten aan de overkant.
Zie kader onderin voor de toelichting bij de onderzoeksmethode
Misschien speelt gewenning ook een rol bij de verschillen in leeftijd. Hoe ouder de Zeeuw, hoe meer hij of zij voelt voor een tweede exemplaar naast de bestaande centrale.
De 93-jarige Toos Bruinooge-Griep uit Borssele was toen de huidige kerncentrale kwam geen voorstander, maar is nu helemaal voor. "Toen wist ik er niet veel van, maar nu weten ze ook veel meer dan toen. Ik woon hier prachtig en heb er geen last van", vertelt ze. "We moeten toch ergens van stoken. Alles raakt op. Ik zou niet weten hoe je het anders voor elkaar moet krijgen."
Als het om steun voor een extra kerncentrale gaat, is er nog een ander verschil aan te wijzen. Mannen denken heel wat positiever over deze kwestie dan vrouwen. Zie onderstaande grafiek. Vrouwen maken zich voornamelijk méér zorgen over het nucleaire afval dat een kerncentrale produceert.
Toos Bruinooge-Griep
De 93-jarige Toos Bruinooge-Griep uit Borssele is voor kernenergie © Omroep Zeeland
Ook Toos Bruinooge-Griep vindt het wel belangrijk dat er goed gekeken wordt naar het afval van eventuele extra kerncentrales. "Dat is wel iets dat ze goed moeten bekijken. Waar blijven we daar mee. Ik maak het niet meer mee, want ik ben een oud vrouwtje, maar het is wel de toekomst voor mijn kinders en kleinkinders."
Toch is mevrouw Bruinooge niet tegen een tweede centrale bij Borssele. "Je houdt het ook niet tegen en we moeten toch wat."

Afvalprobleem tegenover gebrek aan alternatieven

De discussie voor of tegen een tweede kerncentrale lijkt zich toe te spitsen op twee argumenten. De tegenstanders betogen vooral dat er nog steeds geen oplossing is voor het afvalprobleem. Generaties na ons blijven opgescheept met kernafval.
Voorstanders hebben bovenaan hun ranglijstje als argument nummer 1 dat kernenergie een goed alternatief is voor fossiele brandstoffen. Die vervuilen het milieu, veroorzaken de opwarming van de aarde en raken trouwens ook een keer op.
De eigenaar van de huidige kerncentrale bij Borssele, EPZ, heeft vorig jaar al een toekomstplan voor kernenergie in Zeeland gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de bouw van twee nieuwe, extra kerncentrales bij Borssele, zogenoemde Generatie-III centrales, zo'n acht tot tien miljard euro gaat kosten.
Jodiumpillen Zeeland
De huidige kerncentrale in Borssele © Omroep Zeeland
Volgens EPZ voorziet een combinatie van het openhouden van de huidige kerncentrale en het bouwen van twee nieuwe, ongeveer in een kwart van de totale Nederlandse behoefte aan stroom. De huidige centrale is in de praktijk goed voor 4 procent van de Nederlandse behoefte.

Huidige locatie is optimaal

De twee nieuwe kerncentrales kunnen in de directe omgeving van de bestaande kerncentrale gebouwd worden. EPZ vindt dat het tegelijk bouwen van de twee nieuwe centrales de 'meest optimale strategie' is. Dan kan geprofiteerd worden van schaalvoordelen en kan het benodigde technische personeel vanuit de bestaande organisatie opgeleid worden.

Onderzoeksmethode

Het opinie-onderzoek waarop dit artikel is gebaseerd werd in oktober 2021 uitgevoerd door bureau Gfk. Er werd gebruik gemaakt van diverse onderzoekspanels en de gezamenlijk respons was 1.335 Zeeuwen van achttien jaar en ouder. De uitkomsten zijn representatief naar leeftijd, geslacht. opleiding en woongebied. Zeeland werd hiertoe in drie gebieden opgedeeld: de Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.
De gegeven percentages hebben een betrouwbaarheidsmarge van wisselende grootte. Of er tussen verschillende deelgroepen inderdaad een statistisch significant verschil aan te wijzen is, vind je met de letters A, B en C in deze statistiek terug.