Ouderen Scheldehof zien niets in verplicht bezoek

VLISSINGEN - Mevrouw Meyer is 83 heeft zeven kinderen, zeventien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Haast elke dag heeft ze wel een familielid op bezoek en daar is ze blij om. Soms voelt ze zich namelijk wel eens eenzaam. Verplichte bezoekjes werken volgens haar alleen averechts.
Alleen, maar niet eenzaam Mevrouw van Witteveen is 96, heeft één zoon, twee kleindochters en ze is blij dat ze niet veel bezoek krijgt. Haar man stierf jong en ze is gewend aan het alleen zijn. Eenzaam voelt ze zich nooit. Verplichte visite is voor haar dus ook volstrekt overbodig.