Dodelijkste coronagolf tot nu toe, voor het eerst forse oversterfte in Zeeland

Nog niet eerder zijn er in Zeeland zoveel mensen overleden door de coronapandemie als nu. Dat blijkt uit de wekelijkse sterftecijfers van het CBS. Die instantie maakte vandaag bekend dat er in week 47, van 22 tot 28 november, 129 Zeeuwen zijn overleden. Dat zijn er vijftig meer dan het CBS had verwacht op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren.
Verpleeghuizen hebben het zwaar
Veel bewoners van verpleeghuizen raken besmet met het coronavirus © ANP
Aangezien de verwachte sterfte van veel factoren afhankelijk is, worden er altijd onzekerheidsmarges in acht genomen. Omdat Zeeland weinig inwoners heeft zijn de onzekerheidsmarges hier relatief groter dan in de rest van het land, maar zelfs met deze ruime marges is er nu sprake van een forse oversterfte.

Voorspelling van het CBS

In de onderstaande grafiek zie je niet alleen de voorspelling van het CBS, maar ook de onder- en bovengrens van die voorspelling. De daadwerkelijke sterfte zit gedurende de pandemie tot nu toe telkens net onder of boven die bovengrens, met uitzondering van de, relatief kleine, piek in week 17 in 2020, ten tijde van de eerste golf, toen er al wel in mindere mate sprake was van oversterfte.
Sinds week 46 van dit jaar schiet de sterfte ineens steil omhoog en ook in de weken erna blijft de sterfte aanzienlijk hoger dan de bovengrens die het CBS heeft berekend in hun voorspelling. Dat betekent dat er nu voor het eerst sinds de start van de pandemie sprake is van significante oversterfte in onze provincie.
Zijn dit dan allemaal coronadoden? Dat is niet met zekerheid te zeggen, maar het lijkt er wel op. Wanneer het CBS de gegevens over doodsoorzaken naast de oversterftecijfers legt, blijkt dat sinds de start van de pandemie vrijwel de volledige oversterfte door corona veroorzaakt wordt. De enige uitzondering is de hittegolf in de zomer van 2020, toen er enkele weken sprake was van oversterfte door de hitte.

Verpleeg- en verzorgingshuizen

Zeker is dat een aanzienlijk deel van de sterfgevallen te betreuren is in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Daar waren in week 47 vijftig sterfgevallen, blijkt uit de cijfers van het CBS. En de besmettingen lopen daar nog altijd op, meldden de verpleeg- en verzorgingshuizen afgelopen week.
Deze verontrustende cijfers lijken in schril contrast te staan tot de officiële sterftecijfers van het RIVM, die dagelijks gerapporteerd worden. Het is echter al langer bekend dat deze aantallen overleden coronapatiënten een onderrapportage zijn van de werkelijkheid. Er is namelijk geen sprake van een meldingsplicht van sterfgevallen door corona aan het RIVM. Die meldingsplicht is er wel aan het CBS.
Uit de meest recente gegevens over doodsoorzaken die het CBS heeft gepubliceerd, blijkt dat van maart 2020 tot en met juli dit jaar landelijk 31.573 mensen aan corona zijn overleden. Het RIVM meldde tot en met juli 17.827 sterfgevallen door corona. Het werkelijke sterftecijfer door corona is dus in werkelijkheid 77 procent hoger dan het RIVM meldt.